Linkovi

Radišiæ i Ivaniæ o sudjenju Slobodanu Miloševiæu - 2002-02-12


Neprihvatljive su konstrukcije i insinuacije da æe Republika Srpska imati nepoželjne unutrasnjo-politièke reperkusije ili dodatno opreteæenje u komuniciranju sa inostranim politièkim subjektima jer se dio optužbe za ratne zloèine protiv Slobodana Miloševiæa na Haškom tribunalu za ratne zloèine poèinjene na prostoru bivše Jugoslavije odnosi na ratna dogadjanja u Bosni i Hercegovini.

Živko Radišiæ, srpski èlan u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, tvrdi: "Odgovornost pred Haškim tribunalom je individualna odgvornost, to je odgovornost pojedinaca. Haški tribunal nije i ne može da sudi ni narodu ni državi ni vojsci."

Radišiæ takodje kategorièki oštro odbacuje tezu istaknutu u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije koja se vodi na Medjunarodnom sudu pravde, takodje u Hagu, jer nigdje nije decidno navedeno ni ko je ni u èije je ime, niti kada podneta ta tužba, tvrdi Radišiæ i dodaje; "Medjutim, jedno je izvjesno, i to sam imao u svojim rukama, da je dopunom te tužbe od 23. aprila 1998. godine na 789. strani decidno napisano da je "Republika Srpska državotvorni surogat, da je stvorena etnièkim èišæenjem, genocidom i agresijom i da kao takva nije pravno valjana. Ja to tumaèim kao direktni atak ne samo na Republiku Srpsku i srpski narod veæ i na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu i na Dejtonski mirovni sporazum."

Govoreæi o istim temama, predsjednik Vlade Republike Srpske, Mladen Ivaniæ, naglašava; "Sva sudjenja na Haškom tribunalu su individualna sudjenja, nisu kolektivna sudjenja i pogotovo ne mogu biti primjenjene reperkusije tih sudjenja na Republiku Srpsku. Republika Srpska je verifikovana Dejtonskim sporazumom. To je tako snažna medjunarodna konferencija da je vjerovatno jedina koja se u savremeno doba može mjeriti sa njom ona koja je bila u Kemp Dejvidu povodom situacije na Bliskom istoku. A što se tièe ove tužbe, ta tužba po mom mišljenju nije legitimna buduæi da nije donesena u ime Dejtonske Bosne i Hercegovine i u definisanju te tužbe nisu uèestvovali predstavnici srpskog naroda i u tom kontektsu ona ne može nositi peèat i legitimitet Dejtonske Bosne i Hercegovine," rekao je Mladen Ivaniæ.

XS
SM
MD
LG