Linkovi

Kongresna istraga o aferi Enron - 2002-02-08


Napeto celodnevno saslusasanje je bilo usredsredjeno na niz poslovnih partnerstava koje je aranžirao bivši šef finansija Enrona Endru Fastou. U jednoj internoj istrazi ENRON-a bilo je utvrdjeno da su ta partnersta prikrivala ogromne dugove i gubitke radnika i deonièara, dok je Fastou stekao desetine miliona dolara. Fastou i još jedan viši èlan uprave Enrona odbili su da svedoèe juèe u trgovinskom i energetskom pododboru Predstavnièkog doma navodeæi ustavno pravo na zaštitu od samooptuživanja. Dva sadašnja èlana uprave su se pozvala na pravo da ne daju iskaz. No, novi operativni šef Enrona Dzefri Mekmehon je svedoèio. Mekmehon je ukazao da je izrazio zabrinutost zbog poslovnih partnerstva pocetkom dve hiljadite godine kada je bio blagajnik Enrona. Naveo je da je pokrenuo to pitanje pred tadašnjim šefom Enrona Dzefrijem Skilingom:

“Na kraju sastanka gospodin Skiling mi je rekao da shvata moju zabrinutost i da æe pokušati da popravi situaciju.“

Mekmehon je dodao da ga je Skiling pozvao ubrzo posle tog sastanka i ponudio mu drugo radno mesto u Enronu. Sa svoje strane, Skiling, koji je podneo ostavku u avgustu prošle godine, porekao je na pretresu da mu je išta bilo poznato o bilo kakvim finansijaskim problemima:

“Dok sam bio u Enronu nisam bio svestan bilo kakvih finansijskih aranžmana sa ciljem da se prikriju dugovanja ili naduva rentabilnost.“

Skiling je pripisao bankrotstvo Enrona klasiènoj trci u banku, krizi sa likvidnošæu koju je podstaklo nepoverenje u Enronu. No, predsednik trgovinskog i energetskog pododbora Predstavnièkog doma republikanac Dzejms Grinvud se okrenuo prema Skilingu i rekao mu da ili on ili Mekmen laže pod zakletvom što podleže kriviènoj optužbi:

“Kada sve bude reèeno i uradjeno, moæi æu da verujem njemu ili vama, ali nema naèina na koji bih mogao verovati obojici.”

Kongresni pretres o propasti Enrona nastaviæe se iduæe nedelje kada æe se bivši predsednik Enrona Kenet Lej pojaviti pred dva odbora na Kapitol hilu. Oba odbora su uputila sudski poziv Leju pošto je ove nedelje odbio da svedoèi dobrovoljno.

XS
SM
MD
LG