Linkovi

Pozdravljen predlog za redefinisanje DOS-a - 2002-02-06


Èlan rukovodstva Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov rekao je da ta stranka nije kršila postojeæi koalicioni sporazum ali je pozdravio ideju o novom sporazumu i izneo neke od uslova njegove stranke: da oni koji su kršili koalicioni sporazum moraju da poprave ono što su prekršil, a to je pre svega vraæanje DSS–u mesta predsednika republièke Skupštine i mesta saveznog ministra finansija. Posle toga možemo razgovarati o redefinisanju koalicionog sporazuma, rekao je Mihajlov. Moguænost definisanja novog koalicionog ugovora pozdravio je potpredsednik Socijaldemokratske unije Branko Pavloviæ uz ocenu da je izlaz iz sadašnje situacije ili dogovor u DOS-u ili vanredni izbori. Predsednik Pokreta za demokratsku Srbiju Momèilo Perišiæ podržava ideju Nebojše Èoviæa jer, kako kaže, DOS mora da funkcioniše dobro i jedinstveno kako zemlja ne bi došla na ivicu haosa i da opstane sve dok ne budu usvojeni novi srpski i jugoslovenski ustav. I potpredsednik Demohrišæanske stranke Srbije Živojin Stjepiæ smatra da æe novim koalicionim sporazumom treba obezbediti neophodnu politièku stabilnost i podseæa da je ta stranka ranije ponudila da posreduje u prevazilaženju nesporazuma izmeðu Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Èlan predsedništva Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ kaže da æe njegova stranka podržati svaku inicijativu koja vodi povratku DSS u DOS i republièku Vladu jer svaka podrška reformama u ovom trenutku je kljuèna. Nisam siguran da li æe Èoviæev plan biti ono što æe ujediniti sve strane i da li je konaèno rešenje, ali kao korak bliže pregovorima svakako je dobar i imaæe punu podršku GSS–a, rekao je Andriæ.

I pored politièke nestabilnosti reforme u Srbiji napreduju, a svoje zadovoljstvo tom èinjenicom izrazila je i Evropska unija uplatom druge tranše pomoæi od 40 miliona eura za budžetsku podršku. Potpise na dokument po kome æe Srbija potrošiti 90, a Crna Gora 10 odsto ove pomoæi stavili su danas federalni vicepremijer Miroljub Labus i šef Misije Evropske unije u Jugoslaviji Džefri Baret koji je istakao da je Jugoslavija postigla visok stepen stabilnosti i da je dobio uveravanja da æe zemlja nastaviti sa sprovoðenjem reformi.

XS
SM
MD
LG