Linkovi

Proèitana optužnica amerièkom talibanu - 2002-02-06


Saopštenje o optužnici u deset taèaka protiv Džona Vokera Linda izneo je sekretar za pravosudje, Džon Eškroft:

”Kao što piše u optužnici, Džon Voker Lind odabrao je da se obuèava sa pripadnicima al Kaide, da se bori uz Talibane i da ga predvodi Osama bin Laden. Zašto je on dooneo takve odluke nikada nam neæe biti potpuno jasni, ali je èinjenica da ih je doneo. Amerikanci koji vole svoju zemlju nikada se ne stavljaju na stranu neprijatelja,“ rekao je Eškroft.

Optužnica koju je podigla federalna velika porota dolazi nakon kriviène prijave koju je protiv Linda u decembru podneo Sekreterijat za pravosudje. Uz navode da je bio deo zavere u cilju ubijanja Amerikanaca ida je podržavao teroristièke grupe, u optužnici su dodate i nove taèke, ukljuèujuæi i davanje usluga al Kaidi i Talibanu. Ukoliko bude osudjen po svim taèkama, Lind bi mogao da dobije kaznu doživotnog zatvora. U optužnici su dodati novi detalji o Lindovom boravku u Avganistanu, ukljuèujuæi obuku u al Kaidinom teroristièkom logoru, koja je po reèima predstavnika vlade poèela prošlog maja. Sekretar za pravosudje Eškroft kaže da optužnica tereti Linda i za to da je odabrao da ostane uz borce Talibana i al Kaide iako je znao ko je bio odgovoran za teroristièke napade 11. septembra:

”Optužnica tereti Linda da je nakon 11. septembra ostao sa borbenom grupom Talibana, iako je saznao za teroristièke napade u domovini i da je Osama bin Laden odgovoran za te napade, kao i da se planiraju novi teroristièki napadi,“ rekao je Eškroft.

Lindovi advokati su predali podneske u kojima tvrde da njihov klijent nikada nije imao nameru da povredi civile niti da se bori protiv amerièkih snaga. Oni su takodje zatražili njegovo puštanje na slobodu do poèetka sudjenja, uz obrazloženje da ne postoji rizik da æe pobeæi. Oèekuje se da æe se tužioci tome oštro usprotiviti. Sekretarijat za pravosudje je naveo da je veæina dokaza protiv Linda dobijena putem njegovih izjava na saslušanju. Smatra se da æe njegovi advokati osporiti te izjave zbog narušavanja prava na odbranu, odnosno zato što njihovom klijentu nije bio omoguæen kontakt sa advokatom iako je on to tražio.

XS
SM
MD
LG