Linkovi

Polemike oko jezika - 2002-02-05


U nizu pitanja koja nailaze na kontroverzni i èesto izuzetno beskompromisni stav uz javnu raspravu o amandamnima na Ustav Republike Srpske, sa naglašenim nacional-patriotskim stavom, jeste pitanje koje tretira buduæi službeni, Ustavom utvrdjen naziv jezika bošnjaèkog naroda u srpskom entitetu. Pri tome u raspravi se ovo pitanje daleko manje tretira sa nauèno-lingvistièke, a mnogo više sa politièke pozicije.

Sve bošnjaèke strukture u Republici Srpskoj iskazuju veoma tvrd stav da je jedino moguæ službeni naziv jezika kojim govore Bošnjaci u ovom entitetu - samo i jedino i iskljuèivo bosanski jezik. Srpska, pak, strana, u dosadašnjim izjašnjavanjima naglašava da se jezik Bošnjaka u ovom entitetu može zvati iskljuèivo bošnjaèki jezik.

Tako profesor doktor Milan Dragiæeviæ, sa banjaluèkog Filozofskog fakulteta navodi; "Obièaji su da se imena jezika, pogotovo u srpskoj tradiciji, ali ne samo u njoj, daju prema etnièkim naznakama, prema tome bošnjaèki je prihvatljiv. Bosanski jezik je jezik...može se govoriti o bosanskim jezicima u kojima bi bio i srpski i hrvatski i bosanski jezik. Ovo je ipak politièki, mislim, sam naziv bosanski nastao je iz politièkih razloga..."

Akademik profesor Muhamed Filipoviæ, jednan od vodjeæih angažovanih bošnjaèkih intelektualaca, svoj stav ovako obrazlaže; "Pitanje jezika u Bosni i Hercegovini po mom mišljenju je uglavnom proizvod politike. Samo to pitanje u obiènom narodu i njegovim komunikacijama uopæe se ne postavlja. Zašto - zato što bazièno mi svi govorimo jedan te isti jezik, koji se nekada nazivao srpsko-hrvatski, Srbi ga zovu srpski, Hrvati - hrvatski, danas ga neki ovdje kod nas zovu bosanskim jezikom i tako dalje, ali u osnovi - lingvistièki a i po svojim da tako kažem modalitetima - to je jedan jezik kojeg svi mi medjusobno savršeno dobro razumijemo."

Cijeneæi do sada iskazane stavove tesko je povjerovati da æe se do zvaniènog naziva jezika Bošnjaka u Republici Srpskoj doæi konsenzusom, pa je izgledna varijana da taj naziv odredi svojim diskrecionim pravom visoki civilni predstavnik medjunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

XS
SM
MD
LG