Linkovi

Pregovori Jugoslavija - MMF - 2002-02-04


Delegaciju Meðunarodnog monetarnog fonda predvodi regionalni direktor Emanuel Zervudakis, a jugoslovensku delegaciju federalni vicepremijer Miroljub Labus. Beogradski domaæini izložili su na sastanku plan privrednog razvoja zemlje u naredne tri godine, a Meðunarodni monetarni fond pokazao je spremnost da podrži reforme u Jugoslaviji odobravanem novog kredita od 850 miliona dolara. Taj kredit trebalo bi da bude raspoloživ u trinaest jednakih rata zakljuèno sa aprilom 2005. godine. Misija Meðunarodnog monetarnog fonda boraviæe u Beogradu nedelju dana da bi potom pregovori bili nastavljeni u martu.

Narodna banka Jugoslavije izrazila je danas oèekivanje da æe Odbor izvršnih direktora Meðunarodnog monetarnog fonda odluku o odobravanju novog kredita doneti do kraja aprila ove godine.

Vlast u Beogradu suoèava se i sa opasnošæu da bi pregovori o novoj finansijskoj pomoæi reformama mogli biti ugroženi ukoliko Jugoslavija ne zapoène sa isporuèivanjem bivših funkcionera optuženih za ratne zloèine Haškom tribunalu. Pred put u Vašington predsednik Veæa graðana saveznog Parlamenta Dragoljub Miæunoviæ izjavio je da æe amerièkim domaæinima preneti lièni stav da Jugoslavija mora da saraðuje sa Haškim sudom i da se mora ubrzati formalizacija te saradnje. S druge strane, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov odbacio je moguænost da, na primer, predsednik Srbije Milan Milutinoviæ bude izruèen Haškom tribunalu bez prethodno donetog zakona o saradnji sa tim sudom. ”Izruèenje predsednika Milutinoviæa bez njegove saglasnosti bilo bi krajnje komplikovano, protivustavno i protivzakonito. I degradiralo bi nas kao državu u oèima naših graðana, ali i meðunarodne zajednice i zato je to koncept koji se niko neæe usuditi da sprovede,“ rekao je Mihajlov.

XS
SM
MD
LG