Linkovi

Buš agituje za svoj budžet - 2002-02-04


Stojeæi ispred pripadnika amerièkih oružanih snaga u kamuflažnim uniformama, predsednik je uputio poruku Kongresu, rekavši da se Sjedinjene Države nalaze u ratu i da vojska treba da ima sva potrebna sredstva za taj rat:

“Ova borba, ovaj istorijski trenutak, ova izuzetna prilika za borbu za slobodu i dugotrajni mir zahteva jake oružane snage. Moramo ih održati snažnim novim ulaganjima i opremom. Moramo ih održati snažnim tako što æemo u njihovim redovima privuæi i zadržati najbolje i najoštroumnije”. Dok je stojao ispred okupljenih, predsednik Buš se usredsredio na svoju ulogu vrhovnog komandanta, rekavši da Kongres treba da razume da je odbrana Sjedinjenih Država prioritet broj jedan:

“Pripadnici naših oružanih snaga zaslužuju najbolje oružje, najbolju opremu i najbolju obuku. Stoga sam zatražio od Kongresa da usvoji poveæanje vojnog budžeta od 48 milijardi dolara, najveæe poveæanje za poslednje dve decenije.”

Okupljeni u vazduhoplovnoj bazi Eglin su gromko izražavali svoje odobravanje. Predsednik Buš je rekao da oni uživaju njegovo potpuno poverenje i dodao da Kongres treba da pokaže svoje poverenje u vojsku u sadašnje vreme izazova:

“Mi u Vašingtonu smo jedinstveni da treba da pobedimo u ratu. Jedan od naèina na koji Kongres može izraziti to jedinstvo je davanjem prioriteta budžetu za odbranu Sjedinjenih Država i obezbeðivanjem sredstava za moje budžetske zahteve u celini.”

Dobijanje podrške u Kongresu za vojni budžet trebalo bi da bude relativno lako, posebno kada se ima u vidu da prema javnim anketama predsednik uživa podršku 80 odsto Amerikanaca. Meðutim, postvalja se krupno pitanje finansiranja tolikog budžeta. Predsednik Buš u svom govoru nije pomenuo da æe doæi do smanjenja sredstava za neke popularne programe, kao što su izgradnja puteva i obuka za nova radna mesta, radi pokrivanja naglog porasta rashoda na odbranu i domaæu bezbednost. Demokrate su veæ nagovestile borbu zbog takvih smanjenja, jer žele da odlože smanjenje poreza usvojeno prošle godine, da bi se obezbedila dovoljna sredstva za podmirivanje vladinih obaveza.

XS
SM
MD
LG