Linkovi

Drnovšek: Ima mnogo moguænosti za saradnju - 2002-02-04


N.Z.: G. Drnovšek, vi ste uèestvovali ovde na brojnim panel diskusijama. Možda je jedna od najinteresnatijih bila posveæena buduænosti Evrope, mislite li da zemlje Blakana mogu postati integralni deo Evrope?

J.D.: Svakako, ne samo da mogu mislim da moraju, da Evropa mora dati prespektivu i jugoistnoènoj Evropi i Balkanu. Ne vidim kraj neke konsolidovane Evrope, stabilne Evrope, koja bi živela dugoroèno u miru, ako jedan deo Evrope ostane izvan tog procesa. Ja apsolutno zagovaram i pokušavam da veæini medjunarodnih skupova dajem ovu perspektivu za jugoistoènu Evropu. Poèetak integracije Evrope ide dalje, ide u krugovima, tako da se oni poveæavaju, šire i ukljuèuju one zemlje koje iz jugoistoène Evrope iz objektivnih razloga nisu mogle da se ukljuèe.

N.Z.: Kako ocenjujete izlaganje predsednika Vlade Srbije Zorana Djindjiæa i mislite li da nakon promene režima u Beogradu Srbija može sada malo ozbiljnijim koracima krenuti i uhvatiti taj prikljuèak za Evropu?

J.D.: Ja sam sa Djindjiæem imao diskusiju o tome i podržvam apsolutno Srbiju na tom putu i nadam se da æe se dogadjati što je brže moguæe. Srbija mora imati tu perspektivu i mora praviti korake napred i potrebne reforme. Znam da nisu jednostavne, da su teške, ali perspektiva je tu i ja bih želeo da sve jugostoène zemlje idu napred, ne bih želeo da Slovenija bude poslednja stabilna zemlja u Evropi. Krug se mora proširiti. Optimista sam po pitanju Srbije, znam da ima velikih ljudskih potetncijala. Ova decenija je bila vrlo nesreæna, ali sada treba iæi napred, gledati u buduænost

N.Z.: Može li se ubrzati ekonomska saradnja Slovenije i Srbije?

J.D.: Naši odnosi su sada vrlo dobro krenuli i potpisani su razni sporazumi i ugovori. Privreda je vrlo zainteresovana. Vidimo da je to spontan interes privrede. Privrednici idu brže nego politika. Moglo bi se reæi da su privrede Srbije i Slovenije bile komplementarne i nekada u nekadašnjoj Jugoslaviji, a i mislim da je dosta toga ostalo. Ima mnogo moguænosti saradnje koja se razvija i siguran sam da æe se u buduænosti još brže razvijati i da æe Slovenija i Srbija biti vrlo dobri partneri.

XS
SM
MD
LG