Linkovi

SAD pozvaju Arafata da obuzda teroristièke napade na Izrael - 2002-02-01


Državni sekretar Pauel je izjavio da bi Jaser Arafat trebalo da preuzme odluèniju akciju da bi obuzdao palestinski terorizam. On je ocenio da zaplenjivanje tovara teškog oružja, navodno upuæenog u teritorije pod palestinskom kontrolom, predstavlja uznemiravajuæu eskalaciju. Pauel je dodao da SAD i Evropska Unija zajednièki rade na tome da se okonèa ciklus nasilja:

”Razgovaramo i razmenjujemo poruke kako bi mogli da prevazidjemo bilo kakva razmimoilaženja i da istupimo sa jedinstvenim stavom pred onima koje pokušavamo da povedemo putem mira. To takodje èinimo kako bismo omoguæili da se prevazidje siromaštvo što bi doprinelo da se nasilje okonèa.“

Na istom skupu, visoki predstavnik Evropske Unije za spoljnu politiku, Havijer Solana, ocenio je da je sadašnja situacija na Bliskom istoku najteža za poslednjih deset godina. On je, medjutim, naglasio da Evropa i Amerika nemaju drugog izbora do da pojaèaju diplomatska nastojanja. Solana se složio da Arafat treba da obuzda nasilje, ali je ukazao da Izrael takodje mora da uèini više:

”Izraelska vlada mora da poène da se ukljuèuje u proces sa odredjenom politièkom perspektivom. Bez toga æe biti vrlo teško da se zategnutost smiri u meri u kojoj bi svi ovde prisutni to želeli.“

Medju uèesnicima debate je bio i turski ministar inostranih poslova, Ismail Džem, koji je rekao da se stièe utisak da su Izrael i Palestinci uvuèeni u proces uzajamnog samoubistva:

”Stoga, izgleda da bi trebalo da bude uložen istovremeni napor obe strane da se uguši terorizam i da se on eliminiše. Ali, u medjuvrmenu bi trebalo da otpoène dijalog o mirnom rešenju u tom nesreænom regionu.“

Sekretar Pauel je u ovoj debati ponovi da rat protiv terorizma tek poèinje i da æe SAD nastojati da iskorene terorizam de god on postojao.

XS
SM
MD
LG