Linkovi

Buš i jordanski kralj Abdulah razgovarali o terorizmu - 2002-02-01


Jordanski kralj je podržao upozorenje predsednika Buša Iranu, Iraku i Severnoj Koreji da ne pružaju pristup hemijskom, biološkom i nuklearnom oružju teroristima:

”Posle tragedije od 11. septembra mislim da je oèigledno da ima onih zemalja koje su na strani dobra i onih koje su na strani zla, ali da ima i zemalja koje su negde na sredini i koje se nisu još odluèile. Mislim da je poruka SAD i saveznièkih zemalja vrlo jasna u tom pogledu - treba da se izjasnite na kojoj se strani.“

U svom govoru o stanju nacije predsednik Buš je nazvao Iran, Irak i Severnu Koreju ”osovinom zla“, koja bi mogla da ugrozi svetski mir snabdevajuæi teroriste oružjem masovnog uništenja. Sve tri zemlje porièu te optužbe. Iranski predsednik Hatami je odbacio govor predsednika Buša kao uvredu iranske nacije. Amerièko upozorenje je usledilo posle izveštaja da Iran podržava grupe koje se protive privremenoj vladi u Avganistanu, kao i posle prošlomeseènog incidenta sa brodom koji je prevozio oružje iz Irana za palestinsku vlast i gerilce Hezbolaha u Libanu. Predsednik Buš je rekao da je vreme da Iran, Irak i Severna Koreja ”dovedu svoju kuæu u red“, ili da se suoèe sa, kako se izrazio, ”amerièkom pravdom“:

”Nadam se da æe te zemlje èuti naše upozorenje i doneti ispravne odluke. Pogrešna odluka bi bila da nastave da izvoze oružje masovnog uništenja.“

Amerièki funkcioneri su izjavili da predsednik Buš nije nagovestio neposrednu predstojeæu vojnu akciju protiv bilo koje od pomenute tri zemlje. Oni navode da je Vašington i dalje otvoren za razgovore sa Iranom i Severnom Korejom, ali da neæe stupati u kontakte sa Irakom sve dok ta zemlja ne prihvati povratak inspektora za oružje UN. Predsednik Buš je napomenuo da su i dalje otvorene sve opcije za ispunjenje zahteva SAD i saveznièkih zemalja o garantovanju njihove bezbednosti:

”Sve tri zemlje su sada upozorene da nameravamo da se postavimo prema njihovom razvoju oružja masovnog uništenja veoma ozbiljno. Ne radi se samo o nama. Imam u vidu i sve druge zemlje koje poštuju vladavinu prava i slobode.“

Pre susreta u ovalnoj kancelariji Bele kuæe, kralj Abdulah je izjavio da je predsednika Buš u pravu što vrši pritisak na pojedine države da se izjasne o tome na kojoj su strani u borbi protiv terorizma:

”Predsednik je vrlo precizno naznaèio, odmah posle napada 11. septembra, da živimo u drugaèijem svetu, da se postavljaju novi zahtevi o tome da se pojedine države izjasne o tome kako æe reagovati - i da to treba da uèine dosta brzo. Ja odluèno podržavam takav stav.“

Bila je to važna podrška upozorenju predsednika Buša o oružju masovnog uništenja pošto se Jordan granièi sa Irakom. Kralj Abdulah je bio medju prvim arapskim liderima koji su podržali amerièku kampanju protiv terorizma, za razliku od vremena zalivskog rata, kada se Jordam pridružio Iraku u protivljenuju amerièkoj vojnoj kampanji za oslobadjanje Kuvajta.

XS
SM
MD
LG