Linkovi

Kongres najavio tužbu protiv Bele kuæe - 2002-01-31


Ovo je prvi put da je Inspektorat amerièkog Kongresa, nezavisno telo koje sprovodi istrage o kršenjima zakona, najavio planove za tuži sudu Belu kuæu. U pitanju je pristup dokumentima specijalne akcione grupe, pod vodjstvom potpredsednika Dika Èejnija, koja je izradila nacrt energetske politike Bušove administracije. Kongresni inspektori žele da saznaju imena vodeæih privrednika u energetskoj industriji koji su se pojavljivali pred tom akcionom grupom, kada su se pojavljivali i o kakvim projektima se razgovaralo. Funkcioneri Inspektorata su danima nagoveštavali da æe možda podneti tužbu kako bi se domogli neophodnih dokumenata. Tu nameru su zvanièno iskazali u pismu vodeæim èlanovima Kongresa, koje je objavljeno na internet stranici Inspektorata. Inspektorat amerièkog Kongresa je osnovao sam Kongres, pre 80 godina, sa zadatkom da procenjuje programe federalne vlade, sprovodi inspekciju državnih troškova i objavljuje pravna stanovišta. Iako je Inspektorat dvostranaèko telo, Bela kuæa kaže da bi njegovi motivi u ovom sluèaju mogli biti politièki. Predstavnik Ari Flajšer je rekao novinarima da æe administracija pobediti pred sudom, dodajuæi da predsednik ima pravo da u poverenju traži iskrene savete od pojedinaca van administracije:

”Predsednik æe se boriti za to pravo pred sudom. Bela kuæa oèekuje da æe pobediti jer su naši argumenti jaki, naša politika besprekorna, a principi na našoj strani.“

Rad akcione grupe u Beloj kuæi koja se bavila energetskom politikom izložen je od pre kratkog vremena sumnji, zbog skandala koji je zahvatio korporaciju Enron, iz Teksasa. Ta gigantska kompanija za trgovinu energentima u decembru je proglasila bankrotstvo. Njeni službenici i vlasnici deonica nisu bili unapred upozoreni na finansijske teškoæe u koje je zapala, pa je na desetine hiljada ljudi ostalo bez novca u svojim penzionim fondovima, u koje su investirali èitavog života. Osim ovoga, Enron je davao krupne finansijske priloge politièarima. Iako su ti prilozi davani kandidatima obe velike stranke, izgleda da je najkrupnija sredstva dobila kampanja sadašnjeg predsednika Džordža Buša. Sve ovo je postalo vrlo osetljivo pitanje za predsednika. U svom govoru o stanju nacije, Buš je izbegao da pomene Enron. Ali nešto kasnije, tokom kratkog zadržavanja u Severnoj Karolini, on je rekao da treba uèiniti više za zaštitu radnièkih penzija i deonièarskih fondova:

”Krupan biznis u Americi mora da dozvoli pristup svojim knjigama i raèunima kako bi vlasnici deonica i zaposleni znali punu istinu o tome šta se dogadja sa tim raèunima.“

Bela kuæa je priznala da su visoki funkcioneri Enrona bili medju drugim menadžerima iz energetske industrije koji su se sastajali sa akcionom grupom potpredsednika Dika Èejnija. Ali oni istièu da ta kompanija nije dobila nikakve privilegije.

XS
SM
MD
LG