Linkovi

Kompenzacija porodicama žrtava teroristièkih napada 11. septembra - 2002-01-29


U okviru zakona donetog kako bi se spasla teško pogodjena amerièka avionska industrija, Kongres je uspostavio fond vredan više milijardi dolara, iz koga bi trebalo da se isplate nadoknade porodicama i rodbini žrtava teroristièkih napada. Kao uslov da dobiju nadoknadu iz ovog fonda, porodice žrtava su obavezne da se odreknu prava da tuže avio-industriju u vezi sa tragedijom od 11-og septembra. Advokat Kenet Fajnberg je imenovan, od strane Sekretarijata za pravosudje, da nadgleda ovaj federalni fond i da izradi formulu za nadokandu porodicama žrtava, u okviru koje treba uzeti u obzir zaradu preminulog, broj èlanova porodice koji su bili izdržavani njegovim ili njenim prihodom kao i moguæu zaradu koju je žrtva mogla da ostvari u buduænosti.

”Proseèna nadoknada, pre raznih izmena, iznosi oko milion i 650 hiljada dolara. Taj iznos je oslobodjen poreza.“

Baš je pitanje tih izmena – iznos životnog osiguranja poginule osobe, penzijski i drugi programi – ono što rodbina žrtava iz Svetskog Trgovinskog Centra naziva nepraviènim. A to pitanje je sada dovelo do toga da drugi smatraju da je žalost medju rodbinom poginulih zamenila pohlepa. Stiven Puš, èija žena je poginula prilikom napada na Pentagon, predvodi grupu koja se zove “Porodice 11-og septembra”.

”Ja se ne slažem sa odlukom vlade da spasava avio kompanije. Ali pošto su to veæ uèinili, jedina ispravna stvar je da isplate nadoknade i porodicama poginulih na neki naèin koji je adekvatan onome što su mogli da dobiju putem suda.“

Puš i drugi tvrde da æe, kada se iznosi životnih osiguranja i penzionih fondova oduzmu od cifre od 1.6 miliona dolara, mnoge porodice koje su izgubile nosioca glavnog izvora prihoda ostati sa jako malim iznosom koji treba da dobiju po osnovu federalnog plana za nadoknadu. Takodje se navodi da je to neuporedivo manje nego što bi dobili ako bi poveli uspešnu sudsku parnicu.

”Porodice æe dobiti mnogo manje nego što bi doble na sudu.“

Ipak, ovakvi stavovi poèinju da menjaju oseæanja javnosti prema žrtvama teroristièkih napada i da ih pretvaraju u bes. Stiven Puš je veæ dobio ljutite poruke elektronskom poštom, medju kojima je i jedna koja kaže “Mi oseæamo vašu tugu, ali se pitamda li treba da osetimo i vašu pohlepu”. Ovo oseæanje se vidi i u komentarima javnosti datim na internet sajtu Sekretarijata za pravosudje. Komentari se kreæu od onih koji se protive bilo kakvoj federalnoj materijalnoj nadoknadi žrtvama, koje su veæ bile dobro finansijski situirane pre teroristièkih napada; do onih koji smatraju da nikakav novac ne treba davati za obnovu Avganistana sve dok se prvo ne zbrinu amerièke žrtve terorizma.

XS
SM
MD
LG