Linkovi

Borci al-Kaide nisu ratni zarobljenici - 2002-01-29


Predsednik Buš kaže da se prema svim zatvorenicima postupa u duhu Ženevskih konvencija, uz odgovarajuæu medicinsku negu i humani tretman. Ali grupe za ljudska prava smatraju da se prava zapisana u tim konvencijama ne poštuju dosledno i traže da se zatvorenicima prizna status ratnih zarobljenika. Predsednik uzvraæa da se to neæe dogoditi jer èlanovi teroristièke organizacije al-Kaida nisu deo nacionalne armije. Predsednik Buš se u ponedeljak sastao sa èlanovima svog tima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o toj temi, posle èega je izjavio da æe uskoro dati saopštenje o pravnom statusu zatvorenika:

”Razmatram pravna pitanja u vezi sa Ženevskim konvencijama. U svakom sluèaju, ma kakva bila moja odluka, prema zatvorenicima æe se dobro postupati. Mi ih neæemo ni u kom sluèaju zvati ratnim zarobljenicima, a razlog je taj što al-Kaida ne predstavlja nikakve oružane snage. To su ubice i teroristi, koji ne priznaju nikakvu zemlju.“

Razlika u statusu je znaèajna jer ratni zarobljenici nisu obavezni da pružaju informacije o buduæim vojnim operacijama. Prema njihovom sadašnjem statusu takozvanih ”nezakonitih boraca,“ 158 zatvorenika na Kubi je podvrgnuto ispitivanjima o buduæim teroristièkim napadima. Grupe za ljudska prava istièu da bez statusa ratnih zarobljenika ti zatvorenici imaju manje osnova da traže humani postupak i pravedno sudjenje. Organizacija Human Rights Watch je u ponedeljak poslala pismo savetniku za nacionalnu bezbednost Kondolizi Rajs, tražeæi da Bušova administracija preispita svoja gledišta o ratnim zarobljenicima. Izvršni direktor te organizacije Kenet Rot rekao je da ”amerièka vlada ne može da vodi rat u Avganistanu uz pomoæ oružja, bombi i vojnika, a onda da tvrdi da pravila za vodjenje rata ne važe.“ Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld posetio je u nedelju logor u kome se nalaze zatvorenici i izjavio da ima ”apsolutno poverenje u naèin na koji se sa njima postupa.“ Svi zatvorenici su muslimani i dozvoljeno im je da se pet puta dnevno mole, u skladu sa njihovom verom. Takodje im je dozvoljeno da pišu svojim porodicama, a pisma se isporuèuju preko Crvenog krsta. Ministar inostranih poslova Saudijske Arabije je rekao da su mnogi od zatvorenika saudijski državljani i zatražio od Sjedinjenih Država da ih vrate Saudijskoj Arabiji radi saslušavanja. Predsednik Buš je odgovorio da poštuje taj zahtev i da æe ga razmotriti:

”Ima mnogo saudijskih gradjana koji su odluèili da se bore za al-Kaidu ili za Taliban, o kojima želimo da saznamo više. Stoga æemo odluèivati od sluèaja do sluèaja da li æemo ih vraæati Saudijskoj Arabiji ili ne.“

Pošto je odluèio da zatvorenicima ne dodeljuje status ratnih zarobljenika predsednik Buš sada mora da odluèi do koje mere su oni pokriveni Ženevskim konvencijama, u okviru onoga što Bela kuæa smatra ratom protiv terorizma bez presedana, a ne konfliktom izmedju dve zemlje.

XS
SM
MD
LG