Linkovi

Pentagon ublažio propise o ženskoj odeæi u Saudijskoj Arabiji - 2002-01-24


U periodu dok je bila stacionirana u Saudijskoj Arabiji, potpukovnik Marta MekSali je zajedno sa oko hiljadu drugih žena pripadnica amerièkih oružanih snaga u toj zemlji, morala da u skladu sa propisom koji je doneo Pentagon nosi tradicionalni veo preko uniforme, kada je izlazila iz baze. U zemlji sa strogim muslimanskim propisima, u kojoj su Amerikanci bili više puta mete teroristièkih napada, bila je to odluka koju je sekretar za odbranu Donald Ramsfeld dozvolio vojnom komandantu tog regiona da je donese, smatrajuæi je mudrom što se tièe bezbednosti:

”Svaki komandant ima pravo da odluèi šta je u najboljem interesu oružanih snaga u smislu njihove zaštite.“

Medjutim, Sekretarijat za odbranu je sada ukinuo taj propis, pošto je potpukovnik Marta MekSali podnela tužbu. Njen argument je bio da zahtev da nosi deo odeæe koji propisuje druga religija predstavlja kršenje njenog prava na versku slobodu. Njen advokat je Džon Vajthed:

”Taj propis je primenjivan samo u Saudijskoj Arabiji. On nije važio za Pakistan, Kuvajt ili Avganistan. Stvar je u tome da je Marta MekSali hrišæanka i mislim da je to veoma važno. Ovo je pobeda za pripadnike drugih vera, koje naša vlada ne bi smela da primorava da nose verska obeležja koje propisuje tudja vlada. Štaviše, naša vlada finansira i plaæa te velove, što po mom mišljenju otvara problem u vezi sa odvajanjem crkve od države.“

U strogo islamskim zemljama, kao što je Saudijska Arabija, žene moraju da nose odeæu zvanu abaja, koja ih pokriva od glave do pete. Ali saudijska vlada ne zahteva od amerièkih žena koje žive u toj zemlji da nose tu odeæu, veæ ih samo podstièe da se oblaèe konzervativno. To je navelo Pentagon da traži od svojih pripadnica da nose veo, iako druge Amerikanke u Saudijskoj Arabiji to nisu morale da èine:

”Ne znamo zašto supruge pripadnika amerièkih oružanih snaga i žene u diplomatskom koru nisu morale da ih nose. Zato je ovaj propis od poèetka bio iracionalan. I mislim da je promenjen zato što su oružane snage shvatile da je iracionalan.“

Prema novom propisu, pripadnicama amerièkih oružanih snaga u Saudijskoj Arabiji je ostavljeno da same odluèe da li žele da nose tradicionalnu maramu.

XS
SM
MD
LG