Linkovi

Prenapregnutost amerièkih oružanih snaga - 2002-01-24


Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld priznaje da su amerièke oružane snage prenapregnute i pod pritiskom zbog obaveza u inostranstvu, što po njegovim reèima “nije beznaèajno.“ Ramsfeld, medjutim, istièe da te oružane snage moraju da èine ono što èine, naroèito kada je reè o borbi sa terorizmom posle teroristièkih napada 11. septembra na Svetski trgovinski centar i Pentagon. Prema Ramsfeldovim reèima, to bi moglo da znaèi nova stacioniranja amerièkih trupa u inostranstvu, pored onih u Avganistanu i na Filipinima.

”Ako budemo morali da odemo u još petnaest zemalja, trebalo bi da to uradimo da bi se suoèili sa terorizmom i da ne bismo dozvolili teroristima da ugroze ili ubiju još desetine hiljada ljudi. “

Takvo gledište vlade predsednika Buša predstavlja na prvi pogled promenu gledišta Džordža Buša tokom predizborne kampanje. Džordž Buš je u svojoj predizbornoj kampanji žestoko kritikovao vladu predsednika Bila Klintona zbog navodnog iznurivanja oružanih snaga poveæanjem angažovanja. U brošurama za Bušovu predsednièku kampanju je bilo navedeno da se amerièke oružane snage pod predsednikom Klintonom rasporedjuju jednom svakih devet nedelja dok se izdaci za odbranu smanjuju. Bile su takodje navedene reèi bivšeg amerièkog komandanta u zalivskom ratu da bi oružanim snagama bilo teško da preduzmu novu operaciju koja bi po opsegu bila ravna onoj u ratu sa Irakom 1991. godine. No, deceniju kasnije, predsednik Buš je preduzeo veliku vojnu operaciju--ovog puta u Avganistanu i oko Avganistana. Dodatne amerièke trupe biæe angažovane na Filipinima.Analiitèari smatraju da æe biti još više stacioniranja u ime borbe protiv terorizma. Jedno je sigurno: veæa novèana sredstva se namenjuju odbrani. No, istovremeno, bilo je malo promena u drugim stacioniranjima amerièkih trupa preduzetim pod predsednikom Klintonom,ili još ranije. Amerièki vojnici su ostali u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Južnoj Koreji i na Bliskom istoku. Sekretar za odbranu Ramsfeld ne vidi u tome nikakav paradoks, ali ukazuje da se još uvek apeluje za smanjenje amerièkih trupa u nekim regionima i zemljama.

“Smatram da bi trebalo da radimo ono sto bi trebalio da radimo, a ne ono što bi drugi mogli da rade bolje , ili ono što treba da preduzmemo u poèetku, ali za šta više nema potrebe.“

Ramsfeld smatra da amerièke posmatraèke snage nisu potrebne na Sinaju i da bi amerièke trupe trebalo da se povuku iz Bosne i Hercegovine.

”Te snage su bile rasporedjene u Bosni . Vlada Sjedinjenih Džava je saopštila da æe biti povuèene do Božiæa. Od tada je prošlo pet godina. Prošlo je nekoliko Božiæa--pet, da budem taèan.“

Ramsfeld naglašava da Sjedinjene Države igraju vaznu ulogu u svetu, ali da bi njihovo vojno angažovanje u inostranstvu trebalo da bude odmereno i vremenski ogranièeno.

“Smatram da Bušova administracija ima razborito, ispravno gledište o tome: kada preduzmemo nešto, želimo da znamo šta preduzimamo i ko æe zauzeti naše mesto kada se povuèemo , jer ne planiramo da provedemo karijeru ili život u tim zemljama.“

No, kad se upita bilo kog višeg funkcionera Pentagona koliko dugo æe amerièke trupe biti stacionirane u Avganistanu, odgovor je “ dokle god bude potrebno.“ Funkcioneri Pentagona istièu da još uvek mnogo toga mora biti uradjeno, naroèito u iskorenjivanju poslednjih æelija teroristièke mreže al-Kaida Osame bin Ladena.

XS
SM
MD
LG