Linkovi

Elektronika za široku potrošnju - 2002-01-23


Završetak godine koji je bio turoban za putnièke agencije i proizvoðaèe odeæe, bio je bolji nego što se oèekivalo za proizvoðaèe visoke tehnologije. Udruženje proizvoðaèa elektronskih ureðaja za široku potrošnju ukazuje da je promena stava potrošaèa pomogla da se zaustavi pad prodaje u èetvrtom tromeseèju. Pre teroristièkih napada 11. septembra, Udruženje je predviðalo smanjenje prodaje za 5 odsto. Meðutim, kada je na kraju godine naèinjen završni obraèun, ispostavilo se da je prodaja smanjena za samo 2 procenta. Šon Vargo, ekonomski struènjak Udruženja, ukazuje da su teroristièki napadi izmenili odnos prema proizvodima kao što su mobilni telefoni ili DVD plejeri.

“U tom smislu, dok su takvi proizvodi ranije smatrani luksuzom, sada se na njih više gleda kao na potrebu. To je uistinu doprinelo stimulisanju proizvoda elektronske industrije, tako da smo svedoci voma jakog èetvrtog tromeseèja. Dok smo godinu dana ranije imali pad od 5 odsto, ovu godinu smo završili sa smanjenjem od samo 2 procenta .”

Bob Skaglione, potpredsednik reklamne službe kompanije “Šarp elektroniks”, saglasan je sa ovom tvrdnjom i objašnjava da su promena prioriteta i pad u drugim industrijskim granama - kao što je prevoz putnika - zadržali više ljudi kod kuæe. To je stvorilo neoèekivanu potražnju elektronskih proizvoda kao što je DVD plejer - koji se najèešæe koristi u porodiènom krugu.

“Oèigledno je da smo imali odreðeni pad, možda nekoliko nedelja posle 11. septembra prošle godine. Meðutim, otada, potrošaèi su imali tendenciju da se zaèaure. Težili su da se zadrže u kuæi. Želeli su da budu na okupu i manje idu na odmor, tako da su tražili neku zabavu drugaèiju od putovanja.”

Prodaja mobilnih telefona je takoðe bila iznad oèekivanja. Udruženje smatra da potrošaèi sada gledaju na bežiène komunikacije kao na važno sredstvo za održavanje kontakta sa èlanovima porodice. U svakom sluèaju, i smanjenje cena mnogih elektronskih ureðaja za široku potrošnju je doprinelo usporavanju oèekivanog pada prodaje. Tokom 2001. godine prodato je elektronskih ureðaja za široku potrošnju u vrednosti veæoj od 93 milijarde dolara, a proizvoðaèi oèekuju da æe ove godine prodaja skoèiti na 95 milijardi.

XS
SM
MD
LG