Linkovi

Omnibus zakon ima male šanse - 2002-01-22


Veæ posle prepodnevnog zasedanja Skupštine postalo je jasno da Omnibus zakon nema potrebnu parlamentarnu veæinu, jer je osam poslanika Nove Srbije odluèilo da ne podrže taj zakon. Da æe biti uzdržani prilikom glasanja najavili su i poslanici Demokratske stranke Srbije, a opozicija se veæ izjasnila da æe glasati protiv, što sve zajedo èini parlamentarnu veæinu od 127 poslanièkih glasova.

Eventualno odbacivanje Omnibus zakona predstavljaæe za graðane Vojvodine znak da za njihove probleme i posebnosti nema sluha u Skupštini Srbije, smatra predsednik vojvoðanskog Parlamenta Nenad Èanak i upozorava da on nikom ne bi preporuèio da se ovaj zakon ne usvoji. To bi bilo vrlo opasno jer bi nas to onda nateralo da krenemo u jedan tip opozicione borbe koji bi išao ka eventualnim referendumima i novim izborima, rekao je Èanak.

U obraæanju poslanicima na poèetku skupštinske rasprave srpski premijer Zoran Ðinðiæ rekao je da su predlozi zakona o vraæanju dela nadležnosti Vojvodini i o lokalnoj samoupravi poèetni koraci u decentralizaciji Srbije što je bilo i predizborno obeæanje DOS-a. Ðinðiæ je ocenio kao rizièan korak najavu èlanica vladajuæe koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije da æe se uzdržati od glasanja o Omnibus zakonu. Ovde se ne radi o partijskim zahtevima nekih stranaka iz Vojvodine, radi se o opštem javnom mnjenju u Vojvodini i o tome da graðani hoæe da imaju uvid u poslove koji se obavljaju, a onaj ko je protiv toga mislim da rizikuje jako puno, rekao je Ðinðiæ.

Svetska banka i kabinet jugoslovenskog predsednika organizovali su u Beogradu konferenciju posveæenu prošle nedelje objavljenoj studiji Svetske banke o desetogodišnjem iskustvu tranzicije. Republièki ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitiæ rekao je na ovom skupu da su u Srbiji primenjene tri osnovne lekcije iz procesa tranzicije, od kojih je najvažnija šok terapija i dodao da je Jugoslavija jedina od zemalja u tranziciji koja je veæ u prvoj godini zabeležila pozitivni rast bruto domaæeg proizvoda. Srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ ocenio je tim povodom da je pomoæ Svetske banke Jugoslaviji od 70 miliona dolara godišnje nedovoljna i zapitao se da li je to kazna Srbiji za brze reforme i finansijsku diciplinu koju sprovodi. Mislim da ni u kom sluèaju Svetska banka ne može ostati na sadašnjem nivou podrške za ovu zemlju. Tu nešto nije u redu sa vašom Misijom u Beogradu i ja najavljujem jako lobiranje kod vaših akcionara, rekao je ministar Ðeliæ.

Meðunarodna organizacija HPD otvorila je svoje kancelarije u Beogradu, Kraljevu, Nišu, Kuršumliji, Vranju i Novom Pazaru i u njima proterani Srbi sa Kosova mogu do decembra ove godine da predaju dokumentaciju o pravu nad imovinom koja im je oteta. Direktor HPD-a Lin Hejstings je na konferenciji za novinare navela da je do sada naloženo oslobaðanje i vraæanje u posed ranijim vlasnicima oko 400 stanova ili kuæa a da je samo 40 sluèajeva pozitivno rešeno. Šef Koordinacionog centra za Kosovo Nebojša Èoviæ smatra da je proces povratka uzurpirane imovine tek poèeo i zato je kao jako važno podržao prijavljivanje te imovinu ali i najavio da æe Koordinacioni centar maksimalno pomoæi organizaciji HPD.

XS
SM
MD
LG