Linkovi

Zatvorenici se drže pod humanim uslovima - 2002-01-22


Na konferenciji za medije u Pentagonu, sekretar Ramsfeld je glatko odbacio tvrdnje da su osnovna prava zatvorenika prekršena:

”Nisam našao ni najmanji deliæ bilo kakve informacije koja bi nagoveštavala da je prema bilo kome postupano na bilo koji drugi osim na human naèin.“

Poslanici u britanskom parlamentu, funkcioneri Evropske unije i zagovornici ljudskih prava kritikovali su smeštaj zatvorenika po æelijama pod vedrim nebom, kao i odbijanje Sjedinjenih Država da zatvorenicima priznaju status ratnih zarobljenika. Kritike su se pojaèale posle objavljivanja fotografija na kojima se vide zatvorenici kako vezani kleèe na tlu u krugu baze. Donald Ramsfeld je rekao da su ti zatvorenici opasni i da je bezbednost od najviše važnosti. Ali on je dodao da zatvorenici imaju pristup tuševima, da dobijaju hranu koja je u skladu sa njihovom kulturom i lekarsku negu kakva nije na raspolaganju u Avganistanu. Ramsfeld je takodje rekao da zatvorenici neæe biti držani beskonaèno dugo bez sudjenja.

”U nekom trenutku oni æe biti ili optuženi ili pušteni na slobodu. Sada je prošlo tek dve nedelje kako su na Kubi. Rat protiv terorizma nije zaršen. Ti ljudi su ubedjeni teroristi. Mi ih držimo daleko od ulica, daleko od putnièkih aviona i nuklearnih elektrana, i èini mi se da je to sasvim razumna odluka.“

Amerièki sekretar za odbranu je ponovio amerièko gledište da ti zatvorenici, kao èlanovi teroristièke organizacije, nemaju pravo na status ratnih zarobljnika. To gledište je u suprotnosti sa saopštenjima organizacije Amnesti internešenel i drugih sliènih grupa za ljudska prava. Medjunarodni komitet Crvenog krsta je poslao èetvoroèlanu komisiju u zatvorenièki logor u zalivu Gvantanamo. Predstavnik Kim Gordon Bejts je telefonom razgovarao sa dopisnikom Glasa Amerike:

”Smatramo da su oni ratni zarobljenici, jednostavno zbog toga što Ženevska konvencija kaže da se vojnici uhvaæeni u medjunarodnom sukobu smatraju ratnim zarobljenicima, osim ako drugaèije ne odredi neki nadležni sud. To je donekle kao nevinost: nevini ste dok se ne dokaže da ste krivi. Zato ih smatramo ratnim zarobljenicima.“

Kim Gordon-Bejts je dodao da Medjunarodni komitet Crvenog krsta neæe javno komentarisati svoje nalaze iz zaliva Gvantanamo. Ali on je rekao da se proces inspekcije odvija dobro i da amerièki vojni funkcioneri u potpunosti saradjuju u tome.

XS
SM
MD
LG