Linkovi

Razlike i sliènosti izmedju Avganistana i Balkana - razgovor sa Džejmsom Dobinsom - 2002-01-18


Po reèima našeg sagovornika, na Balkanu vladaju suparnièki nacionalizmi i zajednice koje traže uspostavljanje države kao simbola i priznanje njihovog nacionalnog identiteta, što nije sluèaj u Avganistanu iako u toj zemlji takoðe živi nekoliko etnièkih zajednica, kaže Džejms Dobins:

“U Avganistanu su stvari sasvim drugaèije. Postoje razlièite etnièke grupe i dva jezika, ali Avganistan je oduvek bio nezavisna država i uprkos povremenih graðanskih ratova, stoleæima opstaje kao celovita zemlja. U toj zemlji takoðe niko ne traži podelu zemlje, niti da živi u nekoj od susednih zemalja, niti osnivanje jedno-etnièke države. U Avganistanu se vode sporovi o podeli vlasti, ali niko ne dovodi u pitanje da vlast treba deliti. Avganistanci sada razgovaraju o tome kome kolika vlast pripada , i najviše nisu saglasni o brojnosti pojedinaènih zajednica. Popis stanovništva nije obavljen veæ nekoliko decenija, dok se procene o broju stanovnika znatno razlikuju. Prema procenama pojedinih etnièkih grupa, Avganistan bi sada imao duplo više stanovnika nego ranije. Naravno, napetost izmeðu etnièkih grupa znatno se poveæala tokom protekle dve decenije konflikta. Susedne zemlje su takoðe svojim mešanjem još više pogoršale te odnose, ali meðusobna netrpeljivost nije ni približna napetosti i nacionalnoj iskljuèivosti koja je ispoljenja tokom balkanskih konflikata.”

Na pitanje da li æe amerièka usredsreðenost na rat protiv terorizma i, sada, obnovu Avganistana odvuæi pažnju sa podruèja Balkana, Džems Dobins, bivši specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Balkan je rekao:

“Sjedinjene Države ostaju predane Balkanu. Naše mirovne trupe ostaju i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Takoðe smo angažovani u Paktu za stabilnosti i drugim organizacijama. Istina, opšti je utisak da je glavna kriza na Balkanu prošla. Mislim da je to dobro za Balkan. Ne verujem da bilo koji region u svetu želi da kao krizno žarište bude u središtu meðunarodne pažnje. Balkanskom podruèju je potrebna normalizacija prilika. No, istina je da su prilike i dalje veoma osetljive i da je nužno da Sjedinjene Države, NATO i Evropska Unija nastave da brinu o tom regionu.”

Džejmsa Dobinsa smo na kraju pitali o stavu amerièke administracije prema tekuæem srpsko-crnogorskom dijalogu o buduæim meðusobnim odnosima:

“Sjedinjene Države i dalje izražavaju nadu da æe Crna Gora i Srbija rešiti spor u okvirima preureðene Jugoslavije. Mislim da nema promene u tome. Obema stranama smo predoèili da bi voleli da pregovaraju i da svoje nesuglasice reše u direktnim razgovorima ”. NARR: U zakljuèku razgovora, Džems Dobins je rekao da su ga aktivnosti specijalnog amerièkog izaslanika za Avganistan odvojile od svakodnevnog praæenja balkanskih prilika, ali da Sjedinjene Države nemaju nameru da tom regionu okrenu leða.

XS
SM
MD
LG