Linkovi

Svetska banka odobrila Jugoslaviji 250 miliona dolara - 2002-01-18


Odbor direktora Svetske banke trebalo bi krajem januara da odobri Jugoslaviji 550 miliona dolara za naredne tri godine. Direktor Svetske banke u Jugoslaviji Kristijan Portman izjavio je da pomoæ Svetske banke nije bila uslovljena saradnjom Jugoslavije sa Haškim tribunalom veæ reformama bankarskog sistema i gašenjem loših banaka. Portman istièeda je Svetska banka veoma impresionirana sprovoðenjem ekonomskih reformi u Jugoslaviji i ukazuje da tek sada poèinje glavni deo ostvarivanja programa Svetske banke koji znaèi podršku dinamiènom i obeæavajuæem reformskom programu koji se sprovodi. On je naglasio da Svetska banka podržava Vladu Srbije u reformama bankarskog sistema, državnih preduzeæa i u ostalim oblastima. Portman kaže da Svetska banka neæe uveæavati iznos odobrenih sredstava tokom godine i ocenjuje da je ta suma dovoljna za reforme koje se sprovode u Jugoslaviji. Osim uspešne saradnje sa meðunarodnim ekonomskim i finansijskim institucijama, Jugoslavija se sprema i za kooperativnije odnose sa vojnom organizacijom Partnerstvo za mir. Toj temi bio je posveæen i dvodnevni skup u Beogradu na kome je zakljuèeno da se više ne postavlja pitanje da li, veæ kada æe i kako Jugoslavija postati èlanica Partnertstva za mir. Meðunarodni uèesnici ovog skupa posebno su ukazali da Jugoslavija prethodno mora da sprovrede, pre svega, kadrovske reforme u Vojsci. Po reèima zamenika direktora briselskog Odseka za planiranje odbrane NATO pakta Georgijosa Karcidakisa, Jugoslavija mora da podrži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i sa njom uspostavi meðudržavnu vojnu saradnju a ne samo sa Republikom Srpskom. Karcidakis je objasnio da Jugoslavija treba zvanièno da podnese zahtev savetu NATO pakta za pristupanje Partnerstvu za mir, a potom æe na najvišem nivou u Briselu biti doneta odluka. Vojni analitièar iz Londona Zoran Kusovac napominje da su formalni uslovi za prijem u Partnerstvo za mir demokratska kontrola oružanih snaga i sreðen sistem bezbednosti u državi, ali kad je Jugoslavija u pitanju ima i nekih dodatnih uslova. To je problem generala Pavkoviæa, ni jedan zvaniènik ni Partnerstva za mir, ni bilo koje od zemalja èlanica NATO–a to sigurno neæe zvanièno izreæi, ali je poznato da general Pavkoviæ neæe uvesti Vojsku Jugoslavije u Partnerstvo za mir, rekao je Kusovac.

XS
SM
MD
LG