Linkovi

Kolin Pauel završio posetu Indiji - 2002-01-18


Sekretar Pauel kaže da ga je njegova diplomatska misija sa ciljem da ublaži napetosti u južnoj Aziji uverila da æe Indija i Pakistan razrešiti svoju tekuæu krizu na miroljubiv naèin. Tokom konferencije za medije koju je održao zajedno sa indijskim ministrom inostranih poslova Džasvantom Singom, pred polazak za Katmandu, Pauel je rekao da gaji optimizam da se tekuæa kriza može rešiti diplomatskim putem:

”Odlazim odavde veoma ohrabren da možemo da nadjemo rešenje za ovu uznemirujuæu situaciju.“

Kolin Pauel je rekao da je sa indijskim premijerom Atalom Beharijem Vadžpajiem razmenio brojne ideje o tome kako ublažiti napetost sa Islamabadom. On je dodao da bi i Indija i Pakistan trebalo da ublaže svoju retoriku, preispitaju diplomatske sankcije i na kraju ublaže vojnu napetost. Tekuæa kriza je izazvana kada su teroristi, 13. septembra, napali indijski parlament. Nju Delhi tvrdi da su napad izveli pripadnici dve militantne separatistièke grupe iz Kašmira, èije baze su u Pakistanu. U govoru koji je održao prošle nedelje, pakistanski predsednik Pervez Mušaraf je objavio zabranu tih grupa i obeæao da neæe dozvoliti da se Pakistan koristi kao baza za teroriste koji deluju u indijskim državama Džamu i Kašmir. Indijski ministar inostranih poslova je pozdravio te odluke generala Mušarafa i dodao da æe poverenje prema Pakistanu biti obnovljeno ako Islamabad preda Indiji oko 20 osumnjièenih kriminalaca i terorista koji žive u Pakistanu:

”Veæ je došlo do neke akcije, koju Indija pozdravlja. Ako bude akcije i u vezi sa dvadesetoricom traženih terorista i kriminalaca, gajim veliku nadu da æe doæi do jasnih pomaka ka situaciji sliènoj onoj koja je postojala pre 13. decembra.“

I amerièki državni sekretar Kolin Pauel je izneo uverenje da general Mušaraf preduzima akcije za ispunjenje sopstvenih ciljeva u zaustavljanju terorizma i ekstremisma u regionu, ali da treba uèiniti više, naroèito u smanjenju infiltracije preko granice, u indijski Kašmir. On je dodao da je na Indiji da odluèi kada æe poèeti razgovore sa Pakistanom. Pauel je rekao da napretka ima ali da je situacija daleko od stabilne i da postoji zabrinutost da bi moglo doæi do novih teroristièkih akcija:

”Mislim da smo na stazi koja æe nas odvesti u željenom pravcu. Ali moramo da budemo strpljivi, da budemo odani diplomatskim metodama, moramo da shvatimo da su ovo trenuci velike tenzije, kada su vojne snage tako blizu jedne drugima. Takodje moramo imati na umu da tamo ima ljudi koji bi želeli da izazovu novi incident, novi sukob i mi moramo biti osetljivi na to.“

Kolin Pauel je rekao da su obe zemlje, kako se izrazio, dobro krenule u svojim nastojanjima da ublaže napetost, dodajuæi da nema poverenja u postavljanje roka za poèetak dijaloga Nju Delhija i Islamabada i da te dve zemlje treba same da odluèe kada æe on poèeti.

XS
SM
MD
LG