Linkovi

Hjuman rajts voè o terorizmu - 2002-01-17


U svom godišnjem izveštaju Hjuman rajts voè imenuje Rusiju, Uzbekistan i Egipat kao zemlje koje koriste rat protiv terorizma da bi ugušile domaæe disidentstvo. Izvršni direktor te organizacije, Kenet Rot, je na konferenciji za štampu u Vašingtonu ukazao na èinjenicu da je Zapad nakon teroristièkih napada 11. septembra ublažio kritiku ruske vojne kampanje u Èeèeniji.

“Ubrzo nakon 11. septembra, nemaèki kancelar Šreder i italijanski premijer Berluskoni su izjavili da treba ponovo razmotriti ruske akcije u Èeèeniji. Amerièka vlada, koja je u aprilu prošle godine podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija u kojoj se osuðuju zloèini poèinjeni u Èeèeniji, poèela je da umanjuje zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava i da naglašava vezu izmeðu al-Kaide i èeèenskih pobunjenika -- mada sada možda ima novih znakova da se smanjuje tolerantnost prema ruskim zloèinima u Èeèeniji. ”

Hjuman rajts voè je izneo sliènu kritiku na raèun Uzbekistana. Nazvavši stanje ljudskih prava u toj zemlji poražavajuæim, Hjuman rajts voè u svom izveštaju navodi da uzbekistanske vlasti hapse muslimane koji se mole van državnih džamija i da vlast ne dozvoljava osnivanje nezavisnih politièkih stranaka niti slobodnu štampu, dok sva ta kršenja ljudskih prava Zapad prenebregava zato što se Uzbekistan granièi sa Avganistanom. Egipat je takoðe naveden kao zemlja u kojoj se pogoršava stanje ljudskih prava i u kojoj je dozvoljeno muèenje i nepravièna vojna suðenja. Dok se teroristièki napadi 11. septembra u izveštaju osuðuju, takoðe se istièe da je važno da se ne dozvoli da bilo šta ugrozi naèela zaštite ljudskih prava. U izveštaju se zatim iznose primeri zemalja, kao što je Zimbabve koje su iskoristile kampanju protiv terorizma za dalje gušenje nezavisnog novinarstva. Takoðe se istièe potreba za ukljuèivanje Avganistana, koji se nalazi u središtu borbe protiv terorizma, u posleratna nastojanja da se isprave kršenja ljudskih prava iz prošlosti. Kenet Rot se založio za istraživanje zloèina, poèinjenih u Avganistanu.

“Avganistan je dobio sjajnu priliku pošto se oslobodio krajnje represivnog talibanskog režima. No, postavlja se pitanje da li æe Zapad izvršiti pritisak na Avganistan da se konaèno odrekne zloèina iz prošlosti i odgovorne osobe iz svih frakcija izvede pred lice pravde?”

Izveštaj Hjuman rajts voèa je takoðe kritièan prema nekim zapadnim vladama zbog izvesnih mera u borbi protiv terorizma. Nedavna ogranièenja graðanskih prava u Sjedinjenim Državama i pokušaji australijske vlade da ogranièi useljavanje moglo bi da kompromituje kritiku te dve zemlje na raèun kršenja ljudskih prava drugde u svetu, rekao je Rot koji je takoðe ustvrdio da poštovanje ljudskih prava i tolerantnost prema disidenstvu spreèavaju širenje terorizma. Kao zemlje koje su postigle napredak u domenu ljudskih prava Rot je naveo Maroko, Jordan, Katar, Bahrein i Iran.

XS
SM
MD
LG