Linkovi

Indija ne želi da razgovara sa SAD o Kašmiru - 2002-01-16


Indijski zvaniènici su izjavili da s nestrpljenjem oèekuju dolazak državnog sekretara Kolina Pauela u Nju Delhi i da æe sadašnja kriza sa Pakistanom biti na vrhu dnevnog reda posete. Meðutim, ono o èemu se - prema tvrdnjama istih zvaniènika - neæe razgovarati sa državnim sekretarom Pauelom, jeste situacija u indijskoj državi Džamu i Kašmir. U razgovoru sa novinarima u avionu tokom puta za južnu Aziju, državni sekretar je izrazio uverenje da ima stvari koje bi Indija mogla da uèini da bi se smanjila napetost u buntovnoj državi i da æe on pokrenuti tu temu prilikom susreta sa indijskim ministrom inostranih poslova Džasvantom Singom. Portparol indijskog Ministarstva inostranih poslova, Nirupama Rao, izjavila je da je situacija u Džamuu i Kašmiru iskljuèivo unutrašnja stvar.

“Problem Džamua i Kašmira je unutrašnja stvar Indije. Država Džamu i Kašmir je nerazdvojivi deo indijske unije i Ustav i demokratsko ustrojstvo Indije obezbeðuju odgovarajuæi prostor za razmatranje svih pitanja koja se tièu naroda Džamua i Kašmira. To je naš stav i to je stav koji je dobro poznat svetu, ukljuèujuæi i Sjedinjene Države.”

Meðu zapažanjima koja je izneo novinarima, amerièki državni sekretar je ukazao da nije oèekivao da Sjedinjene Države postanu posrednik u sporu izmeðu Indije i Pakistana. Pauel je rekao da bi Sjedinjene Države volele da pomognu, ali da na posletku od indijskih i pakistanskih zvaniènika zavisi da li æe poèeti meðusobno da razgovaraju.

Zategnutost izmeðu dve države se naglo poveæala posle napada na Indijski parlament 13. prošlog meseca. Indijski zvaniènici tvrde da su napad izveli pripadnici dve ekstremistièke kašmirske separatistièke organizacije sa sedištem u Pakistanu. Pakistanski predsednik Pervez Mušaraf je prošle subote zabranio delatnost te dve organizacije i još nekih koje su umešane u versko nasilje u Pakistanu. Predsednik Mušaraf je takoðe obeæao da neæe dozvoliti da pakistanska teritorija bude korišæena kao baza za terorizam u indijskoj državi Džamu i Kašmir.

Indijski zvaniènici su pozdravili te korake, ali su predoèili da æe saèekati da vide da li se nasilje u Kašmiru smanjuje pre nego što zapoènu dijalog sa Pakistanom. Indijski zvaniènici takoðe žele da Pakistan izruèi dvadesetak osoba opruženih za kriminalne i teroristièke aktivnosti u Indiji. Indija tvrdi da veæina optuženih ima indijsko državljanstvo.

Pakistan odvraæa da Indija nije obezbedila dovoljno dokaza da potkrepi svoje tvrdnje. Nirupama Rao je saopštila da nadležni u Pakistanu znaju gde se optuženi nalaze i da bi trebalo odmah da postupe u skladu sa indijskim zahtevima. Portparol indijskog Ministarstva inostranih poslova, Nirupama Rao, izjavila je da je perspektiva indijskih odnosa sa Sjedinjenim Državama izuzetno pozitivna, ali da odnosi sa Pakistanom mogu da se poboljšaju jedino ako Islamabad preduzme korake ka smanjenju napetosti u regionu.

XS
SM
MD
LG