Linkovi

Izrael tvrdi da Francuska zagovara antisemitizam - 2002-01-16


Pre nešto više od godine dana, nepoznata lica su zapalila sinagogu u Trapu, malom mestu nadomak Pariza. Jevrejska zajednica je zbila redova, prikupila sredstva koja su stizala èak i iz Los Andjelesa, i ponovo izgradila sinagogu, a u decembru je od gradonaèenika Trapa besplatno dobila novi hol... Medjutim, vodja male jevrejske zajednice u Trapu, Mišel Mimuni kaže da mnogi Jevreji žive u strahu od novih napada. Mimuni napominje da je njegov 35-togodišnji sin prošlog meseca odluèio da se preseli u Izrael, i da i on sam razmišlja o tom koraku.

Takvu odluku æe svakako pozdraviti izraelska vlada koja se nada da æe se milion ili više Jevreja preseliti u Izrael narednih godina.

Izraelski zvaniènici su prošlog meseca objavili nove mere kojima se francuskim Jevrejima daje finansijski podsticaj za preseljenje. 4-roèlana porodica dobija oko 10 hiljada dolara u okviru takozvanog paketa za relokaciju koji ima za cilj da olakša finansijski teret selidbe... Do sada su jedino ruski, i od nedavno, argentinski Jevreji mogli da dobiju takvu pomoæ. Ove godine ona se daje i Jevrejima koji dolaze iz Južnoafrièke republike i Francuske... Nedavno je zamenik izraelskog ministra inostranih poslova Majkl Melhior izjavio da Francuska prednjaèi medju zapadnim zemljama u agresivnom antisemitskom stavu. Pariski predstavnik Jevrejske agencije koja nadgleda useljenje u Izrael, Dov Poder ukazuje da te optužbe nemaju nikakve veze sa željom Izrela da privuèe Jevreje iz inostranstva. Medjutim, dodaje on, finansijska pomoæ æe možda podstaæi veæ zaplašene francuske Jevreje da se odluèe na selidbu.

”Znamo da u Francuskoj postoje problemi -- pojavila se nova vrsta anti-semitizma... Ali isto tako znamo da odluku da se živi u Izraelu nije jednostavno doneti.“

Tokom proteklih 15 meseci Francusku je potresao talas napada na sinagoge, jevrejske škole i radnje. Èinjenica što se za mnoge od tih napada okrivljuju nezadovoljni mladi Francuzi arapskog porekla -- simpatizeri palestinske stvari žive u siromašnim èetvrtima -- ukazuje da bliskoistoèno nasilje odjekuje i u Francuskoj gde živi oko 600 hiljada Jevreja i 6 miliona muslimana... Optužbe o anti-semitizmu bude u Francuskoj bolne uspomene na Viši režim koji je kolaborirao sa nacistièkom Nemaèkom u drugom svetskom ratu... Medjutim, francuska vlada oštro odbacuje najnovije optužbe Izraela o anti-semitizmu i tvrdi da se broj napada na Jevreje smanjuje. Sa takvom tvrdnjom Pariza slaže se ugledni Jevrejin Emanuel Vajtraub, èlan grupe koja objedinjuje institucije francuskih Jevreja:

”Absurdna je tvrdnja da je ovo anti-semitski nastrojena zemlja. Ima anti-semitskih incidenata; anti-semitizam se oseæa u vazduhu -- ali on dolazi uvek iz istog pravca -- od mladih Arapa u Francuskoj.“

Vodje jevrejskih i muslimanskih zajednica nastoje da smire tenzije i uspostave dijalog. Na tome radi i muftija Soheib Benheik u Marseju, gde je prošlog meseca podmetnut požar u jednoj jevrejskoj školi. Prema reèima muftije Benheika, on intenzivno saradjuje sa jevrejskim verskim vodjama u gradu u nastojanju da smiri situaciju. Grupe koje se bore protiv rasizma ukazuju da francuska vlada i verske vodje pokušavaju da smanje nasilje i navode kao primer da se u martu u nastavni program državnih škola ukljuèuje poduèavanje o opasnostima anti-semitizma.

Medjutim, u jeku navedenih zategnutosti, Jevrejska agencija planira da pokrene javnu kampanju o povlasticama za sve one koji se odluèe na selidbu u Izrael. Dov Poder, koji kaže da je agencija veæ primila stotinjak poziva od francuskih Jevreja zainteresovanih za odlazak u Izrael, zakljuèuje da æe oni tamo moæi da vode - kako je rekao - ”ispunjeniji“ život u duhu svoje tradicije.

XS
SM
MD
LG