Linkovi

Obnavljanje srca - 2002-01-16


Tim medicinskih struènjaka pronašao je dokaze o stvaranju novih æelija na transplantiranim srcima pacijenata, koje su stvorile nove mišiæe i krvne sudove na ošteæenim delovima tog organa. Dr Pjero Anversa je na èelu tog istraživaèkog projekta na Njujorškom medicinskom koledžu. Njegov tim je pronašao spomenute æelije na srcima osam pacijenata kojima je ono presadjeno. Nauènici su takodje otkrili da te æelije lièe na baziène æelije, koje su osnovna vrsta æeilja i koje, kako izgleda, poprimaju oblik srèanih æelija. Istraživaèi su takodje pronašli da se one stvaraju u telu pacijenta stvarajuæi novo tkivo i na starom srcu i na presadjenim delovima srca. U stvari, kako kaže dr Anversa, æelije primaoca su dodale do jednu petinu novog novog tkiva na presadjenim srcima.

”U stanju smo da to identifikujemo, zato što su primaoci u ovom sluèaju bili muškarci, dok su presadjena srca poticala od žena. Dakle, koristeæi hromozomsku detekciju, u stanju smo da razdvojimo æelije koje su potekle od muškaraca i one koje su potekle od žena.“

Mada je primetio da su se te æelije akumulirale u srèanim komorama, dr Anversa kaže da i dalje ne zna da li su one i nastale u srcu.

”Ono što je novo i interesantno je da možda imamo æeliju koja poseduje karakterisitke baziènih æelija koja juriša na srce.“

Dr. Anversa smatra da bi, ako se za te æelije dokaže da su srèane, to znaèilo da bi one mogle da se transformišu u bilo koji tip srèanog tkiva i obnove bilo koji deo srca.

”Sledeæi korak je da otkrijemo i pokažemo, da li zaista postoji bazièna srèana æelija, koliko je moæna i koliko obnavljanjem možemo da je podstaknemo ako shvatimo gde se ona akumulira.“

Dr Anversa i njegove kolege planiraju da ispitaju, da li bi mogli da usmere te æelije na ošteæene delove srca i regenerišu ih bez riskantne i agresivne procedure.

”Naš glavni cilj je da vidimo da li možemo da izbegnemo presadjivanje srca i da navedemo obolelo srce da se regeneriše.“

Lekari smatraju da istraživanje o obnavljanju srca može da otvori vrata buduæim studijama o obnavljanju ljudskih organa uz pomoæ æelija is tela pacijenata. On smatra da, ukoliko se taj postupak pokaže uspešnim, operacije presadjivanja organa možda više neæe biti potrebne u buduænosti.

XS
SM
MD
LG