Linkovi

Ministar inostranih poslova kritikovao pojavu medjunacionalne netrpeljivosti - 2002-01-15


Jugoslovenski ministar inostranih poslova i predsednik Graðanskog saveza Srbije Goran Svilanoviæ održao je danas vanrednu konferenciju za novinare i konstatovao da je u Srbiji i dalje prisutan govor mržnje prema pripadnicima drugih naroda i veroispovesti, da je toliko nacionalistièkih skandala u poslednjih nekoliko meseci kao da je zaboravljena politika koja je dovela do desetina hiljada mrtvih i progranih i da se protagoisti politike mržnje i dalje pojavljuju kao da su principi 5. oktobra veæ zaboravljeni. Svilanoviæ je predložio da pre novog republièkog ustava bude usvojena Povelju o ljudskim pravima graðana Srbije, ocenjujuæi da zajednièku državu nije moguæe saèuvati ukoliko i dalje u medijima i u javnosti bude prostora za govor mržnje. Povelja o ljudskim pravima bi bila sastavni deo novog ustava kao nova demokratska legitimacija Vlade Srbije koja æe znaèajno pomoæi našoj zemlja da bude primljena u Savet Evrope, rekao je Svilanoviæ. Želeo sam da u ime GSS podsetim svoje kolege iz DSS, predsednika SRJ i srpskog premijera kao najistaknutije politièare u zemlji, na njihova predizborna obeæanja i poziv svim graðanima da glasaju za promene. Njihovo æutanje na ove pojave glasnije je od svih incidenata koji su se dogodili u ovih godinu dana, od izliva mržnje prema Jevrejima, Muslimanima, Albancima, Hrvatima... To æutanje je ono što mora da bude prekinuto, upozorio je Svilanoviæ.

Povodom raspirivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti jugoslovensko Ministarstvo nacionalnih i etnièkih zajednica pozvalo je javnog tužioca da podigne optužnicu protiv pojedinih medija i politièara. To Ministarstvo ocenilo je kao sramotne i nedopustive izjave nekih politièara u kojima se ambasadori i kandidati za ta mesta rangiraju prema nacionalnoj pripadnosti, a javne liènosti omalovažavaju zbog nesrpskog porekla svojih supružnika i zatražilo da primitivni nacionalizam i obraèuni ovakvog tipa budu iskorenjeni.

A politièki obraèuni unutar vladajuæe koalicije mogli bi uskoro postati prošlost. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ ponovio je danas ponudu Demokratskoj stranci Srbije da se iz opozicije vrati u vlast kao što i dolikuje èlanici vladajuæe koalicije. Izložio sam moguæu koncepciju koja se sastoji iz tri elementa: mesto predsednika Skupštine Srbije pripada DSS–u ukoliko se vrati na stranu DOS–a i vlasti, drugo su ministarska mesta za DSS o kojima možemo da razgovaramo i treæe je davanje DSS–u kontrole nad radom policije ili bilo koje druge delatnosti rada Vlade, rekao je premijer Ðinðiæ. On je izrazio nezadovoljstvo radom policije i izjavio da je pre neki dan formirani Savet za državnu bezbednost organ unutar vlade koji treba da poveæa kontrolu nad sektorom državne bezbednosti. Savet neæe donositi odluke veæ æe pratiti sektor državne bezbednosti i redovno obaveštavati vladu što je posebno važno u periodu tranzicije, rekao je premijer Ðinðiæ.

XS
SM
MD
LG