Linkovi

Amerièka kongresna delegacija u južnoj Aziji - 2002-01-15


Senator Dešl je rekao da je tekuæi rat nerava izmedju Indije i Pakistana uèinio pitanje Kašmira jednim od važnijih u svetu. On je to izjavio posle sastanka sa predsednikom Pakistana generalom Mušarafom, u Islamabadu:

”Mislim da postoji nova šansa za razgovor izmedju stanovnika Kašmira, naroda Indije i svakako naroda Pakistana. Moramo da iskoristimo tu šansu, moramo da iskoristimo prednost ovog trenutka i pronadjemo naèin za pokretanje mirovnog procesa. Ali to mora da se sprovede putem dijaloga kako bi se smanjio nivo napetosti izmedju dve zemlje.“

Senator Dešl je rekao da su Sjedinjene Države zahvalne zbog reformi koje je general Mušaraf najavio u subotu, i zbog njegove rešenosti da oèisti Pakistan od svih oblika terorizma. U tom znaèajnom govoru pakistanski lider je proglasio zabranu pet ekstremistièkih verskih grupa i obeæao da æe zauzdati islamske militante koji se bore protiv indijske vladavine u Kašmiru. Senator Dešl je rekao da æe državni sekretar Kolin Pauel, koji bi sutra trebalo da stigne u Islamabad, pozvati Indiju i Pakistan da ublaže napetost i zapoènu dijalog. On je dodao da æe se sekretar Pauel usredsrediti na neophodnost miroljubivog rešenja kašmirskog spora:

”Poruka mora da bude nastojanje da se razlike reše u duhu dobre volje i da se smanji stepen konfrontacije do koje bi moglo da dodje ako spor ne bude rešen na zadovoljavajuæi naèin. Nadamo se da æe prisustvo državnog sekretara, a naroèito govor pakistanskog predsednika, doprineti postizanju tog cilja.“

Senator Dešl se osim ovoga zahvalio Pakistanu na podršci koju pruža antiteroristièkoj kampanji predvodjenoj Sjedinjenim Državama i obeæao reviziju trgovinskih odnosa i drugih bilateralnih kontakata, ukljuèujuæi vojnu saradnju.

XS
SM
MD
LG