Linkovi

Kolin Pauel u južnoj Aziji - 2002-01-15


Sekretar Pauel je rekao televizijskim izveštaèima, uoèi polaska na put, da je subotnji govor pakistanskog predsednika Perveza Mušarafa, koji je obeæao gušenje grupa umešanih u antiindijska teroristièka dela, stabilizovao krizu i otvorio put diplomatskim nastojanjima da se ublaži jednomeseèni rat nerava. Medjutim, predstavnik Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je rekao da Sjedinjene Države za sada nisu uoèile nikakvo smanjenje indijskih ili pakistanskih trupa na terenu:

”Rekao bih da je situacija i dalje opasna. Snage su još uvek rasporedjene duž linije kontrole i moguænost vojne konfrontacije je i dalje velika. Mislim da za sada ne mogu da kažem da je napetost ublažena. Ali mogu da kažem da govor i akcije koje pakistanska vlada preduzima, kao i reakcija indijske vlade, pružaju moguænost ublažavanja napetosti.“

Sekretar Pauel, koji je od poèetka krize èesto bio u telefonskom kontaktu sa liderima Indije i Pakistana, rekao je da se mora naæi naèin da se osigura da, kako se izrazio, ”nikakva varnica ne izazove sukob“ izmedju dve južnoazijske sile. On je dodao da bi predsedniku Mušarafu trebalo odati priznanje zbog toga što je rekao da za ekstremizam i terorizam nema mesta u pakistanskom društvu, kao i zbog njegovih reèi da je islam religija mira i tolerancije. Nazvavši indijsku reakciju ”odmerenom i pozitivnom,“ sekretar Pauel je rekao da indijski lideri sada išèekuju akciju pakistanskog predsednika, dodajuæi kako veruje da æe je uskoro videti. Amerièki državni sekretar æe u Kabulu razgovarati sa šefom privremene Avganistanske vlade Hamidom Karzaijem, a poèetkom iduæe nedelje æe mu se pridružiti u Tokiju, na konferenciji zemalja donatora o obnovi Avganistana, èiji pokrovitelji su Sjedinjene Države, Japan, Saudijska Arabija i Evropska unija. Pauel je rekao da su Sjedinjene Države spremne da daju znaèajan prilog dugoroènoj obnovi Avganistana, a da u medjuvremenu rade u Ujedinjenim nacijama i drugde na oslobadjanju više desetina miliona dolara zamrznutih avganistanskih sredstava kako bi se ona stavila na raspolaganje privremenoj avganistanskoj vladi.

XS
SM
MD
LG