Linkovi

Buš o amerièkoj privredi - 2002-01-14


Predsednik Buš je odmah prešao na pitanje koje danas zaokuplja javnost: na prvom odredištu svog putovanja, u jednog fabrici u državi Ilinoj, pre pripremljenog govora osvrnuo se najpre na svoje zdravstveno stanje. Sa velikim osmehom na licu, isprièao je kako se na kratko onesvestio nakon što se zagrcnuo jeduæi perecu:

”Ako moja majka ovo sluša, imam poruku za nju: trebalo je da te poslušam, rekla si mi da perecu treba sažvakati pre no što se proguta.“

Jedini podsetnik na taj incident je ogrebotina na predsednikovom levom obrazu i modrica na donjoj usni. Pre nego što je prešao na konkretnije teme, Džordž Buš je rekao da se oseæa dobro:

”Oseæam se dobro i poèastvovan sam što sam ovde.... Hvala što ste mi omoguæili da posetim ovaj fantastièan pogon.“

Predsednik Buš je izjavio da je cilj njegovog putovanja skretanja pažnje javnosti na korake koji moraju da biti preduzeti za stvaranje novih radnih mesta i oživljavanje amerièke privrede. Izlaganje je zapoèeo osvrtom na rat protiv terorizma i domaæu bezbednost:

”Prvi uslov za normalan rad jeste da naša zemlja bude bezbedna i zaštiæena od neprijatelja koji želi da nas napadni. A to se može ostvariti energiènim, aktivnim merama bezbednosti na domaæem planu.“

Predsednik Buš je zatim pozvao Kongres da usvoji nekoliko njegovih predloga, ukljuèujuæi proširenje ovlašæenja njegove adminsitracije da pregovora o trgovinskim sporazumima:

”Siguran sam da je našoj zemlji potrebna veæa fleksibilsnost u trgovini koja æe stvoriti nova radna mesta širom Amerike.“

Uveren da predsednikove predloge Kongres neæe izmeniti, Predstavnièki dom je veæ pristao da predsedniku odobri ovlašæenje da zakljuèuje trgovinske sporazume. Medjutim, Senat tek treba da prihvati tu meru. Lideri demokratske stranke u Senatu koèe usvajanje predloga koji sadrži paket mera o sniženju poreza i druge korake koji treba da pruže stimulans privredi. Predsednik je u svom današnjem izlaganju rekao grupi od oko 1500 radnika i simpatizera u fabrici Džon Dir u državi Ilinoj da on neæe odustati od zahteva za sniženjem poreza. Predsednik je zapoèeo svoje putovanje na srednjem Zapadu -- odakle potièe veæina amerièkih poljoprivrednih proizvoda -- a završiæe ga u Nju Orlinsu -- na poslednjem odredištu amerièkih poljoprivrednih proizvoda na putu za strana tržišta.

XS
SM
MD
LG