Linkovi

Razgovori o Kosovu i najava rekonstrukcije vlade - 2002-01-14


Posle razgovora sa republièkim premijerom Zoranom Ðinðiæem èlan Predsedništva Skupštine Kosova Oliver Ivanoviæ preneo je novinarima da do danas srpskoj koaliciji Povratak ni jedna albanska poslanièka grupacija u pokrajinskom parlamentu nije ponudila bilo kakvu vrstu saradnje. ”Zato mislim da mi nemamo potebe da se nikom posebno nudimo, iako jasno kategorizujemo sve albanske lidere na one koji su ekstremni i one manje ekstremne,“ rekao je Ivanoviæ.

Premijer Srbije Zoran Ðinðiæ izjavio je da srpski poslanici u Skupštini Kosova mogu da saraðuju sa onom politièkom opcijom u pokrajini koja garantuje poboljšanje položaja Srba, njihovu fizièku, materijalnu i imovinsku bezbednost i stvaranje moguænosti za povratak. Samo ona politika koja daje jasne garancije da se ti prioriteti mogu ostvariti može da bude politika u kojoj srpski poslanici mogu da uèestvuju i saraðuju, poruèio je premijer Ðinðiæ.

Posle razgovora sa jugoslovenskim predsednikom Vojislavom Koštunicom šef poslanièke grupe koalicije Povratak u pokrajinskom Parlamentu Rada Trajkoviæ izjavila je da æe Srbi podržati onog lidera kosovskih Albanaca koji im bude ponudio najbolje uslove za život, ali i povratak na Kosovo. U Medjuvremenu, vladajuæa koalicija na putu je da reši višemeseènu krizu. Srpski premijer i lider Demokratske stranke Zoran Ðinðiæ najavio je rekonstrukciju vlade u martu ili aprilu i moguænost da Demokratska stranka Srbije dobije tri do èetiri resora u vladi. Mala rekonstrukcija Vlade bila bi bez uèešæa DSS–a i podrazumeva izbor ministra zdravlja, uvoðenje ministarstva za ekologiju, za upravljanje prirodnim resursima i jedno ministarstvo bez portfelja, a velika rekonstrukcija znaèi uèešæe DSS–a uz tri nova ministarstva koja bi, uz mesto potpredsednika, dobila ta partija. ”Èuo sam da je DSS skpetièna prema policiji i domenu bezbednosti i spreman sam da uvedemo funkciju generalnog inspektora policije koji bi bio iz DSS, uz dogovor o liènosti,“ izneo je ponudu premijer Ðinðiæ. Premijer je izrazio spremnost da mesto predsednika Skupštine Srbije bude vraæeno Demokratskoj stranci Srbije, ali je odbacio moguænost podele resora u vladi u skladu sa brojem poslanièkih mesta u parlamentu što bi podrazumevalo da DS i DSS imaju isti broj resora. Upravo na tom principu Demokratska stranka Srbije æe insistirati, izjavio je danas potpredsednik te partije Dragan Maršiæanin koji je pozdravio najavu premijera Ðinðiæa o rekonstrukciji vlade oznaèavajuæi je kao prvi dobar signal posle izbijanja koalicione krize. Nas pre svega interesuje suštinska promenu naèina rada vlade i tek na kraju treba rešavati koliko æe koja stranka imati ministara, rekao je Maršiæanin.

XS
SM
MD
LG