Linkovi

Istraga o propasti ”Enrona“ - 2002-01-14


Najveæi amerièki trgovac elektriènom energijom i prirodnim gasom, kompanija ENRON je bila ljubimac Vol Strita. Jednom se èak nalazila na 7-om mestu liste 500 najuspešnijih kompanija. Sada i Kongres i Sekretarijat za pravosudje hoæe da otkriju kako je moguæe da gigant iz Hjustona - èija vrednost je, koliko prošle godine, procenjena na 80 milijardi dolara – propadne tako brzo, bez ikakvih oèitih znakova upozorenja. Mièigenski senator Karl Levin oèekuje da pozove glavne rukovodioce ENRON-a da svedoèe na kongresnom pretresu krajem ovog meseca, kao i da za istu priliku dodje i do dokumenata kompanije:

”Nešto ovako veliko ne sme nikada više da se dogodi, a to nije ni smelo da se dogodi.“

I Sekretarijat za pravosudje i Komisija za berzanske aktivnosti i hartije od vrednosti ispituju da li se ENRON ogrešio o zakone, primenjujuæi neadekvatne raèunovodstvene metode ili namerno krijuæi milijarde dolara dugova – zbog èega nije obavestio akcionare o neminovnoj propasti kompanije. Mnogi obièni radnici ENRON-a doživeli su da im životne uštedjevine, koje su imali u akcijama ENRON-a, nestanu – dok su direktori uspeli da prodaju svoje akcije pre propasti kompanije. Demokrata Džozef Liberman predsedava senatskim komitetom za proveru poslovanja vlade – samo jednog od brojnih kongresnih tela koja planiraju da održe pretrese u vezi sa propašæu ENRON-a kao i u vezi sa èinjenicom da federalne vlasti oèito nisu primetile da postoje problemi:

”Brzina kojom je kompanija propala je šokantna. Ona je spadala medju 10 najveæih kompanija u zemlji. Èak i najsposobniji struènjaci na Vol Stritu izgleda da su bili zaslepljeni, kada je moglo da se dogodi da kompanija vredna 77 milijardi dolara izgubi skoro svu tržišnu vrednost i bankrotira u roku od nekoliko nedelja, što je oèito iznenadilo sve ukljuèujuæi i one èiji je posao da to znaju.“

Oèekuje se da æe se pod lupom naæi i veze ENRON-a i Bele Kuæe. Predsednik Buš i potpredsednik Èejni su radili u naftnoj industriji, u državi Teksas. I dok predsednik izjavljuje da želi potpunu istragu o propasti ENRON-a, on je veæ izložen pitanjima o vezi koju je njegova administracija imala sa predsednikom ENRONA, Kenetom Lejom:

”Znam da je gospodin Lej došao u Belu Kuæu, još na poèetku mandata moje administracije, zajedno sa 20 drugih poslovnih ljudi kako bi razgovarali o stanju ekonomije. Ja sa njim nisam imao lièni susret.“

Predsednik ENRON-a je bio jedan od najveæih donatora predsednièkoj kampanji Džordža Buša, a potpredsednik Èejni se sa njim susreo najmanje jednom tokom prošle godine. Kongres želi da zna koliko su jake bile veze izmedju ENRON-a i Bele Kuæe, kao i da li je propala kompanija imala uticaja na energetsku politiku administracije.

XS
SM
MD
LG