Linkovi

Slobodan Miloševiæ ponovo tvrdi da je nevin - 2002-01-09


Gospodina Miloševiæa terete po 5 osnova, u vezi oštrih mera zavedenih tokom 1998-e i 1999-e nad albanskim stanovništvom Kosova. Optužnica ukljuèuje i odgovornost za smrt 900 kosovskih Albanaca kao i za isterivanje 800 hiljada civila iz njihovik domova. Medjutim, što se tièe Slobodana Miloševiæa, NATO i, kako ih on naziva, albanski teroristi snose odgovornost za zloèine kao što su ubistva i uništenja porodilišta i bolnica. Primenjujuæi pristup koji je koristio i tokom prethodna 4 pojavljivanja pred sudom, gospodin Miloševiæ je izjavio da ne priznaje vlast suda i odbio je da se izjasni o optužbi. Sud je, u njegovo ime, to protumaèio kao da se izjasno da je nevin. Današnje roèište je imalo za cilj da se na njemu rapsrave proceduralna pitanja kao što su broj svedoka koje æe tužioci moæi da izvedu pred sud i koliko dugo bi sudjenje trebalo da traje. Sudija Mej želi da se spisak svedoka svede sa predloženih 110 na 90 i traži da se sudjenje završi do poèetka avgusta. Tužioci su želeli da svoju završnu reè daju krajem septembra. Dok su sudski zvaniènici razmatrali administrativne detalje sudjenja, sudija Mej je upitao gospodina Miloševiæa ima li kakvih komentara. Miloševiæ je u tom trenutku zapoèeo svoju tiradu protiv tribuala i NATO-a, a zatim nastavio sa dramatiènom optužbom u vezi sa sastavom suda.

"Sudovi treba da su nepristrasni. A pogledajte ovaj sud. Optužba je podignuta na osnovu onoga što je rekla britanska obaveštajna služba. Sudija je Englez."

U tom ternutku je sudija Mej dao znak da je èuo dovoljno.

"Saslušali smo vas pažljivo. Reèeno vam je više puta da je svrha ovog roèišta da se utvrde proceduralna pitanja. Biæete u prilici tokom sudjenja da se branite i dajete izjave. Sada za to nije vreme. Ovo roèište je završeno."

Slobodan Miloševiæ je optužen i za genocid zbog zloèina poèinjenih u Bosni i Hrvatskoj poèetkom i sredinom 90-ih. Na osnovu tih optužbi sudiæe mu se na drugom sudjenju, èiji datum održavanja još nije utvrdjen.

XS
SM
MD
LG