Linkovi

Video detektor laži - 2002-01-08


Novi sistem, koji je još u eksperimentalnoj fazi, oslanja se na video kameru osetljivu na veoma male promene temperature u tkivu ljudskog lica u zavisnosti od stepena stresa. Istraživaèi sa klinike Mejo, u Roèesteru, u Minesoti, i iz laboratorija firme Hanivel, u Nju Džersiju, kažu da bi novi detektor mogao da predstavlja snažno novo oružje u borbi protiv terorizma, ali i protiv nepoštenja. Džejms Levin, koji predvodi tim iz klinike Mejo, opisao je u jednoj emisiji televizijske mreže NBC kako radi novi detektor laži:

”Uredjaj precizno meri toplotnu mapu lica, milimetar po milimetar, i tako nam omoguæava da iz sekunde u sekundu vidimo kako se menja temperatura pojedinih delova,. Pokazalo se da postoji fiziološka reakcija na nivou æelija, koja se dogadja na licu kada ljudi lažu. Najviše je uoèljivo poveæanje temperature oko oèiju, a kako izgleda, to se dogadja van naše kontrole.“

Džejms Levin kaže da je laboratorija dobila dodatna sredstva za eksperimente od amerièkog Sekretarijata za odbranu. U jednom testu subjekti su bili vojnici od kojih je traženo da poèine lažni zloèin tako što æe ubiti jednu lutku, a zatim da odgovaraju na pitanja o tome gledajuæi u toplotnu kameru. Kao kontrolna grupa ispitivani su dobrovoljci koji nisu znali ništa o poèinjenim lažnom zloèinu. Džejms Levin kaže da se toplotni detektor pokazao isto toliko uspešnim kao najbolji klasièni detektor laži, takozvani ”poligraf.“

”U eksperimentima naše laboratorije, sprovedenim u Sekretarijatu za odbranu, sistem je otkrivao laž u 83 odsto sluèajeva, što se može porediti sa poligrafskim ispitivanjima koja sprovode profesionalci. Ali, kljuèna stvar ovde je da ne postoji fizièki kontakt sa ispitanicima, da se rezultati dobijaju momentalno i da za tumaèenje rezultata nije potreban ekspert.“

Jednostavnost ovog uredjaja, dodaje Džejms Levin, èini ga idealnim za primenu na mestima sa velikim brojem ljudi, kao što su kontrolni punktovi na aerodromima:

”Ideja se sastoji u tome da æete, ako uredjaj bude zaista uspešan, jednoga dana moæi na aerodromu da pitate svakog putnika da li nosi neko oružje u koferu, dok æe mašina odmah moæi da pokaže da li je odgovor istinit ili ne.“

Džejms Levin priznaje da je preostalo još mnogo posla da se razvije jeftin, komercijalni termièki detektor laži. A pošto sistem zavisi od preciznih pitanja, osoblje koje rukuje njime moralo bi da prodje posebnu obuku. Medjutim, on izražava uverenje da æe novi detektor biti veoma koristan, savremen uredjaj, primenljiv ne samo na aerodromima, veæ i u policiji, bankama, državnim zgradama, nuklearnim elektranama i mnogim drugim objektima. Levin predvidja da bi, ako ne bude nepredvidjenih teškoæa, sistem mogao da udje u redovnu upotrebu kroz dve godine.

XS
SM
MD
LG