Linkovi

Buš potpisao zakon o pomoæi državnim školama - 2002-01-08


Predsednik je rekao da zahvaljujuæi njegovom zakonu ni jedno dete neæe biti zapostavljeno. ”Od danas, svi uèenici æe imati bolju šansu da uèe, da napreduju i da ostvare svoje snove.“ Buš je potpisao ovaj zakonski predlog daleko od zvaniènog Vašingtona, u glavnoj sali jedne srednje škole u gradu Hamiltonu, u saveznoj državi Ohajo. Predsednik Buš je rekao da je ovo najbolje mesto da se ovaj zakonski predlog njegovim potpisom pretvori u zakon. ”Veæina zakona se potpisuje u Beloj kuæi. Medjutim ja sam želeo da ovaj zakonski predlog potpišem u jednom od najvažnijih mesta u Americi - u jednoj državnoj školi.“ Predsednik je naliv-perom potpisao ovaj zakon u prisustvu uèenika, nastavnika i roditelja. On im je rekao da sistem državnog školstva nikada više neæe biti isti.

”Od ovog èasa, amerièke škole æe biti na novoj stazi reforme i novoj putanji ostvarenih rezultata.“ Novi zakon predvidja osnivanje nacionalnog sistema za testiranje uèenika koji bi trebalo da obezbedi da sva deca dostižu osnovne nivoe znanja u èitanju, pisanju i aritmetici. Škole koje beleže loše rezultate dobiæe pomoæ kako bi ih poboljšale. Ukoliko ni posle toga ne uspeju, one æe izgubiti federalnu pomoæ, a roditeljima æe biti pružene druge moguænosti da pomognu svojoj deci da bolje uèe. Najnoviji zakon je rezultat visemeseènih pregovora u kojima su bili angažovani èlanovi Kongresa sa oba kraja politièkog spektra. Predsednik Buš, koga uskoro oèekuju žuène debate sa zakonodavcima oko privrede, rekao je da novi zakon o obrazovanju pokazuje šta može da se ostvari kad zakonodavci stave potrebe gradjana na prvo mesto: ”Dobili smo ovaj zakon zahvaljujuæi tome što su ponosni èlanovi Predstavnièkog doma i Senata, iako lojalni svojim strankama, doneli odluku da ostave po strani stranaèku politiku i usredsrede se na ono što je dobro za Ameriku.“ Da bi podvukao svoje zalaganje za dalju medjustranaèku saradnju, predsednik Buš je krenuo na pobednièku turneju povodom ovog zakona, poseæujuæi države i okruge onih zakonodavaca koji su igrali kljuènu ulogu u izradi nacrta ovog zakona. On je zakon potpisao u okrugu Ohajo, koji zastupa republikanac Džon Boner, predsednik Odbora za obrazovanje u Predstavnièkom domu. Na njegovom dnevnom redu je i poseta Bostonu, u kome živi predsednik Senatskog odbora za obrazovanje, demokrata iz Masaèusetsa, Ted Kenedi.

XS
SM
MD
LG