Linkovi

Sudbina èetiri državne banke beznadežna - 2002-01-02


O sudbini èetiri najveæe državne banke odluèivaæe najverovatnije sutra savet Agencije za sanaciju i likvidaciju banaka, a na istu temu razgovaraæe savezni ministar finansija Jovan Rankoviæ i sindikati bankarskih službenika. Bez obzira na ishod tog susreta, mnogi bankarski službenici æe za neki dan definitivno ostati bez posla.

Sa sindikalnim predstavnicima Beogradske banke, Beobanke, Investbanke i Jugobanke razgovarao poslednjeg dana prošle godine i srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ, koji danas kaže da je situacija za te banke beznadežna, te da æe odluke koje æe morati da donese guverner Narodne banke Jugoslavije biti teške i gorke. Vlada Srbije spremna je i za likvidaciju tih banaka, saopštio je ministar Ðeliæ.

Kao odgovor na likvidaciju èetiri nekada velike državne banke Vlada Srbije priprema projekat novog bankarskog sistema èiju bi okosnicu trebalo da èine jedna nacionalna štedionica, zatim razvojna banka, pa izvozna banka i agencija za restrukturiranje. Zatvaranje loših banaka dobro je primljeno u domaæoj javnosti, o èemu svedoèi stalni rast štednje kao vid povratka poverenja graðana u banke koje dobro posluju. Ekonomski ekspert Stojan Stamenkoviæ ukazuje da i zamena maraka za euro utièe na rast štednje, jer i oni skeptici koji su devize držali u slamaricama moraju da ih odnesu na bankarski šalter i zamene za novu evropsku valutu. A pošto je stimulacija za štednju dobra, mnogi æe se odluèiti da otvore štedne raèune, kaže Stamenkoviæ.

Rastu štednje doprineæe i pojeftinjenja mnogih prehrambenih proizvoda što je rezultat odluke vlade da smanji porez na promet. Od danas u lancu prodavnica C marketa pojeftinilo je 500 artikala – od smrznutog povræa i voæa, jaja, pasulja, juneæeg, svinjskog i pileæeg mesa do južnog voæa i krompira.

XS
SM
MD
LG