Linkovi

Osumnjièeni terorista uskoro pred sudom - 2002-01-01


Oèekuje se da æe se Zakarijas Musaoui izjasniti o optužnici koja æe mu biti proèitana u Aleksandriji, u Virdžiniji, nedaleko od Vašingtona. Takodje se oèekuje da æe sudija koji vodi ovaj sluèaj odrediti datum poèetka sudjenja. Musaoui je za sada jedina osoba optužena od strane amerièkih vlasti, uvezi sa teroristièkim napadima na Njujork i Vašington. Optužnica ga tereti za šest razlièitih kriviènih dela, ukljuèujuæi kovanje zavere za sprovodjenje medjunarodnog terorizma i zaveru za korišæenje aviona kao oružja za masovna uništavanja. Èetiri od šest taèaka optužnice predvidjaju smrtnu kaznu. Zakarijas Musaoui je uhapšen sredinom avgusta, nešto posle upisivanja u jednu pilotsku školu u Minesoti. Vlasti su alarmirane pošto je osumnjièeni navodno rekao instruktorima da je više zainteresovan da nauèi kako da upravlja avionom, nego da nauèi kako da sa njim uzleti ili sleti.

Objavljujuæi podizanje optužnice protiv Musaouija, prošlog meseca, direktor Federalnog istražnog biroa Robert Miler je rekao da je kod osumnjièenog primeæeno slièno ponašanje kao kod ostale devetnaestorice otmièara:

”FBI je nastavio da vodi istragu o Musaouiju posle njegovog hapšenja i u toku otkrivanja pojedinosti o napadima 11. septembra. Kako je navedeno u optužnici, Musaoui je imao veoma slièno ponašanje kao devetnaestorica otmièara,“ rekao je Robert Miler.

Oèekuje se da æe sudjenje poèeti u narednih nekoliko meseci, a sudija koji vodi sluèaj je dao tužiocima rok do 29. marta da odluèe da li æe tražiti smrtnu kaznu ako Musaoui bude proglašen krivim.

U medjuvremenu, rezultati dve nove ankete pokazuju da amerièka javnost i dalje veoma razmišlja o teroristièkim napadima. Anketa agencije Asošijeted pres je pokazala da sedam od svakih deset Amerikanaca smatra da bi moglo doæi do novog teroristièkog napada u bliskoj buduænosti. Ali ista anketa je takodje pokazala da više od polovine ispitanih gaji optimizam u pogledu kursa u kome se zemlja kreæe. U drugoj anketi, koju su sproveli list Vašington post i radio-televizijska mreža ABC, veæina ispitanika zastupa gledište da su teroristièki napadi trajno izmenili Sjedinjene Države. Više od polovine njih je izjavilo da su dogadjaji od 11. septembra izmenili i njihove živote.

XS
SM
MD
LG