Linkovi

General Pavkoviæ za sada ostaje - 2001-12-27


Jugoslovenski predsednik Koštunica izjavio je da je Vojska Jugoslavije institucija koja je u ovoj godini napravila najveæe strukturne promene, a njih je osmislio naèelnik Generalštaba Nebojša Pavkoviæ. ”Posle zahteva nekih stranaka general Pavkoviæ je ponudio da se povuèe sa funkcije, ali ja to nisam prihvatio,“ rekao je Koštunica.” Zahtevi za smenu najèešæe stižu iz redova onih koji traže da se hitno i bez ostatka suoèimo sa svojom nedavnom prošlošæu, da priznamo tobožnju kolektivnu krivicu i odigramo neku psihodramu i doživimo katarzu. Bojim se da stvari nisu tako jednostavne,“ smatra Koštunica.

S druge strane, jugoslovenski šef diplomatije i lider Graðanskog saveza Srbije Goran Svilanoviæ smatra da promene u Vojsci jesu poèele ali da moraju da obuhvate i sam vojni vrh jer Jugoslavija sa naèelnikom Generalštaba Nebojšom Pavkoviæem neæe moæi da pristupi Partnerstvu za mir. Svilanoviæ je istakao da inicijativa za smene u vojnom vrhu nije rezultat nikakvog uslovljavanja sa bilo koje strane veæ realna potreba za promenama u nasleðenoj administraciji.

Na današnjoj konferenciji za novinare predsednik Koštunica ponovio je poziv lideru Demokratskog saveza Kosova Ibrahimu Rugovi na razgovore o buduænosti Kosova i odnosima Srba i Albanaca, i dodao da UNMIK i KFOR neæe veèito ostati na Kosovu dok Srbi i Albanci hoæe i zato rešenje treba tražiti u njihovom dogovoru ma koliko taj put bio mukotrpan.

Govoreæi o odnosima u federaciji Koštunica je izrazio uverenje da æe javnost u Crnoj Gori dati prednost zajednièkoj državi, a o memorandumu koji je crnogorski predsednik Milo Ðukanoviæ predao najvišim funkcionerima Srbije i Jugoslavije i predstavniku Evropske unije Havijeru Solani, predsednik Koštunica je rekao da u njemu stoji da æe graðani sutra, kad dve države postanu samostalne po zamisli crnogorskih vlasti, imati pravo da se školuju i leèe u onoj drugoj državi i da se upisuju u državljanstvo i još koješta drugo. ”Ispada da Crna Gora, odnosno njeno sadašnje rukovodstvo, hoæe da se otcepi, ali da joj se unapred obeæa status najpovlašæenije nacije,“ rekao je Koštunica.

XS
SM
MD
LG