Linkovi

Papa pozvao na spasavanje dece - 2001-12-25


Papa Jovan Pavle drugi je danas iz Crkve Svetog Petra u Rimu uputio svoj tradicionalni božiæni blagoslov. ”Muškarci i žene treæeg milenijuma“, rekao je Papa, ” vi koji gladujete za pravdom i mirom, prihvatite božiænu poruku koja danas odzvanja širom sveta“.

Na trgu Svetog Petra je danas bilo veoma hladno, iako je dan bio sunèan. Uprkos tome, nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se da èuje Papinu poruku i primi blagoslov. U svojoj božiænoj poruci, Papa je govorio o radjanju novog milenijuma, koji je poèeo sa tako mnogo nade, ali kojem danas prete mraène sile nasilja i rata. Najavivši rodjenje Hrista, Papa je rekao da je on rodjen kako bi ojaèao veze koje ujedinjuju pojedince i narode.

”Isus se rodio kako bi srušio zid koji razdire èoveèanstvo neprijateljstvom i od njega napravio jedinstvenu porodicu“. Papa je apelovao za ostvarenje mira na svetu u kojem se ljudi i nacije, optereæeni brojnim i raznovrsnim teškoæama, nadaju novom èoveèanstvu, ujedinjenom ne samo zajednièkim ekonomskim interesima veæ i neumornim nastojanjem da se stvori društvo koje je pravednije i koje pruža veæu podršku.

Papa Jovan Pavle je zatim usmerio svoje misli ka deci sveta. On je rekao da je suviše veliki broj dece od samog rodjenja osudjen na patnje bez sopstvene krivice, veæ zbog posledica surovih konflikata. U liku Isusa, rekao je on, možemo prepoznati lik svakog malog deteta, bez obzira da li je ono Palestinac, Izraelac, Amerikanac ili Avganistanac. ”Spasimo decu“, apelovao je Papa, ”kako bi spasli nadu èoveèanstva“.

Papa je takodje govorio o svojim svakodnevnim zabrinutostima. ”Dan za danom, rekao je on, nosim u srcu tragiène probleme Svete zemlje, svaki dan mislim na nevolje svih onih koji umiru od hladnoæe i gladi, svaki dan do mene stiže oèajnièki vapaj onih koji, u tako brojnim delovima sveta, pozivaju na pravedniju raspodelu resursa i zaposlenost za sve ljude.“

Papa Jovan Pavle drugi je apelovao na èoveèanstvo da ne gubi nadu u moæ božje ljubavi. ”Neka Isus bude svetlost i podrška svima koji veruju i ulažu napore, ponekad uprkos protivljenju, ka ostvarenju dijaloga i saradnji medju kulturama i verama,“ rekao je on. Papa je takodje rekao da božije sveto ime ne sme nikada biti korišæeno kao opravdanje za mržnju. ”Ne dozvolite da ono ikada bude iskorišæeno kao izgovor za netoleranciju i nasilje“ - rekao je papa.

Milioni ljudi su pratili papin govori i èuli njegove reèi, koje su prenosile TV stanice u 47 zemalja. Papa je zatim poželeo sreæan Božiæ ljudima širom sveta na 60 razlièitih jezika. Sinoæ je Papa održao misu u Crkvi Svetog Petra, koja je bila prepuna kao i uvek uprkos oštrim bezbednosnim merama zbog strahovanja od teroristièkih napada. Stotine ljudi su izašle da slave rodjenje Hrista. Papa Jovan Pavle drugi je proèitao svoju poruku jasno i glasno. On je rekao da su ovog Božiæa srca ljudi širom sveta zabrinuta i potresena ratom i društvenim nemirima u brojnim delovima sveta. Medjutim, papa je dodao da Hristova poruka nade i dalje ima svoju vrednost u današnjem, nevoljama zahvaæenom, svetu.

XS
SM
MD
LG