Linkovi

SDS iskljuèila èlanove osumnjièene za ratne zloèine - 2001-12-25


Skupština Srpske demokratske stranke, SDS, odigrala je šahovski reèeno "iznudjeni potez", statutarnom odlukom ukinula je èlanstvo svim svojim èlanovima koji se nalaze na optuženièkoj listi Haškog tribunala. Najinteresantnije dvije liènosti koje pogadja ova odluka svakako su; jedan od osnivaèa i prvi predsjednik SDS i Republike Srpske, doktor Radovan Karadžiæ, inaèe - najtraženi sa svih lista Tribunala i Momèilo Krajišnik, višestruki predsjednik parlamenta Republike Srpske. nekadašnji èèan Predsjedništva Bosne i Hercegovine i - po mnogima - spiritus movens SDS-a. Zašto je došlo do ovako radikalne, ipak - na neki naèin i oèekivane odluke Skupštine SDS, objašnjava Dragan Èaviæ, zamjenik predsjednika Predsjedništva SDS ujedno i potpredsjednik Republike Srpske:

"Ja znam da druge stranke nemaju potrebu da ukljuèuju ovakve odredbe u svoj Statut, ali vas moram podsjetiti da je u ustavu Bosne i Hercegovine i u Dejtonskom mirovnom sporazumu definisan odnos bavljenja bilo kakvom javnom funkcijom ukoliko se lice nalazi na listi optuženih, odnosno, nalazi na listi onih koji nisu odgovorili zahtevu Tribunala da se povinuju njegovim odlukama i onih koji su konaèno optuženi".

A koliko je takvih osoba trenutno u aktivnom èlanstvu SDS-a pitanje je ostalo bez validnog odgovora aktuelnog predsjednika Predsjedništva stranke, Dragana Kaliniæa, koji je ujedno i predsjednik entitetskog parlamenta

"Ne mogu da vam na to odgovorim, ne znam te podatke."

Navodjenje javnih funkcija èelnika SDS-a neka posluži kao dokaz snage i znaèaja ove stranke na politièki i svekoliki život u Republici Srpksoj, èiji je aktuelni predsjednik Mirko Šaroviæ i podpredsjednik predsjednika SDS-a. koji o najaktuelnijim pitanjima politièke zbilje u entitetu kaže:

"Moramo naæi najbolji odgovor za Haški tribunal i rukovodstvo je svjesno te èinjenice i najveæi je pritisak na ovu stranku. Moramo naæi odgovor za ustavne promjene koje su sada na pragu. Treæe pitanje - ”Aneks sedam“ - zašto glasno i javno ne reæi: to je omèa oko vrata Republici Srpskoj."

Negativno ratno nasledje SDS-a je balast koji i dalje opreteræuje stranku, o èemu Dragan Kaliniæ kaže;

"Mi smo zaista izmedju èekiæa i nakovnja. Izmedju medjunarodne zajednice koja nas negativno veže za našu prošlost i naroda koji u nama vidi svoju buduænost."

A naredni, za iduæu godinu najavljeni izbori pokazaæe u kojoj æe mjeri SDS i dalje ostati ono što je danas - najjaèa parlamentarna stranke u Republici Srpskoj.

XS
SM
MD
LG