Linkovi

Vlada Srbije najavljuje borbu protiv kriminala - 2001-12-25


Potpredsednik Savezne vlade Miroljub Labus, u razgovoru sa poslovnim ljudima u Privrednoj komori Jugoslavije, upozorio je da su za ispunjenje ciljeva ekonomske politike potrebni politièka stabilnost i usvajanje niza zakona koji treba da poboljšaju investicioni ambijent u Jugoslaviji. Labus je istakao kao važan cilj savezne i republièke vlade da pripreme sredstva za pokrivanje socijalnih troškova tranzicije i za prestrukturiranje banaka i privrede. Za prestrukturiranje preduzeæa u budžetu Srbije predviðenoje 18 milijardi dinara, a za socijalnu pomoæ u budžetu æe biti izdvojeno 25 milijardi dinara, rekao je Labus. Obezbeðena su dovoljna sredstva za penzionere i deficite penzionih i zdravstvenih fondova, tako da oèekujemo iduæe godine da æe socijalni troškovi tranzicije biti izdrživi, smatra Labus.

Vlada Srbije i njen premijer Zoran Ðinðiæ insistiraju da u narednoj godini borba protiv korupcije i kriminala imaju prioritet, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajloviæ i izrazio verovanje da æe i policija u toj borbi dati svoj doprinos. Sumirajuæi rezultate rada Ministarstva u ovoj godini Mihajloviæ je rekao da je mnogo zapoèeto, mnogo uraðeno, ali i da ima još dosta toga da se uradi. Kao najveæe uspehe policije ministar je oznaèio doprinos uspostavljanju mira u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije, zapoèete reforme i odluèno suoèavanje sa kriminalnim nasleðem koje obuhvata i ratne zloèine, što je dovelo i do hapšenja Slobodana Miloševiæa ne po zahtevu Haškog tribunala nego po rezultatima policijske istrage.

Ministar Mihajloviæ je kao neuspehe policije naveo nerešeno ubistvo novinara Slavka Æuruvije i otmicu bivšeg predsednika Srbije Ivana Stamboliæa. Još nismo uspeli da razbijemo zid æutanja i zavere, znamo da su te zloèine poèinili pojedinci iz Resora državne bezbednosti, ali to treba i da dokažemo, rekao je Mihajloviæ.

XS
SM
MD
LG