Linkovi

Karzai obeæava iskorenjivanje terorizma - 2001-12-24


Èlanovi nove vlade koji su juèe položili zakletvu, poèinju od nule - sastancima sa osobljem i brifinzima od strane ministara koje je postavio Severni savez. Ministri su održali svoj prvi sastanak juèe, na kome je premijer Hamid Karzai naveo kao prioritete obnovu, privredu i uspostavljanje “mira i stabilnosti.“ Premijer Karzai je takodje ukazao da je jedan od njegovih prvih prioriteta iskorenjivanje terorizma na avganistanskom tlu, što ukljuèuje dalju potragu za Osamom bin Ladenom, vodjom teroristièke mreže al-Kaida. Karzai je predoèio u juèerašnjem intervjuu CNN-u da bi predao bin Ladena amerièkim vlastima ili medjunarodnom tribunalu, ukoliko bude pronadjen bilo gde u Avganistanu. Karzai je naglasio da amerièke snage mogu ostati u Avganistanu koliko god bude potrebno da uhvate èoveka koga je amerièka vlada optužila za planiranje teroristièkih napada 11. septembra u Njujorku i Vašingtonu. Prema Karzaijevim reèima, nema naèina da bin Laden prodje bez kazne, a ukoliko bude uhapšen, avganistanska vlada æe ga uruèiti medjunarodnom sudu. Karzai je naveo da bi bin Laden i èovek koji mu je dao utoèište u Avganistanu, mula Mohamed Omar, mogli biti suoèeni sa optužbom od strane avganistanskog suda za ubistva i uništenje avganistanske zemlje i ljudi. Premijer privremene vlade sa šestmeseènim mandatom se takodje zarekao da æe iskoreniti sve teroriste i svaki vid terora u zemlji.

U Kabulu vlada mir, dok u centru grada patroliraju britanski mirovni vojnici. Britanski kontingent je poveæan na hiljadu petsto vojnika kojima bi se uskoro moglo pridružiti oko hiljadu dvesta nemaèkih vojnika, pored vojnika iz nekoliko istoènoevropskih zemalja. No, britanski funkcioneri su izvestili juèe da je rasporedjivanje novih bezbednosnih snaga odloženo i da bi britanski kraljevski marinci mogli biti sami na dužnosti najmanje do kraja ove godine.

Još uvek ima naoružanih pripadnika paravojnih snaga u nekim èetvrtima Kabula. Shodno bonskom sporazumu o formiranju privremene vlade, jedina oružana snaga u gradu trebalo bi da bude policija. Premijer Karzai je odluèio, kako je izvešteno, da ne forsira to pitanje i da da više vremena naoružanim grupama da napuste Kabul. U medjuvremenu, izvan avganistanske prestonice, amerièke snage i dalje tragaju za Osamom bin Ladenom.

XS
SM
MD
LG