Linkovi

Umereni amerièki muslimani govore o bin Ladenu - 2001-12-19


Neki u arapskom svetu smatraju da je video traka na kojoj se bin Laden i njegova kohorta raduju teroristièkim napadima, lažna. Na traci, lider al Kaide kaže da je znao unapred za napade i da su njihovi rezultati, više od tri hiljade mrtvih, prevazišli njegova nadanja. Amerièki zvaniènici kažu da je amaterski video snimak nadjen na jednoj lokaciji al Kaide u Avganistanu. Snimak je objavljen prošle nedelje, uz prevod na engleskom.

Pet umerenih muslimanskih lidera, koji su se sastali u Los Andjelesu, kažu da smatraju da je traka autentièna. Oni kažu da se ne slažu sa prevodom nekih arapskih reèi, ali naglašavaju da je poruka na traci jasna - Osama bin Laden je planirao napade i bio zadovoljan njihovim rezultatima. Doktor Maer Hatut je savetnik u muslimanskom Savetu za javne poslove i Islamskom centru južne Kalifornije. Taj muslimanski lider kaže da je osetio šok ali ne i iznenadjenje dok je gledao traku. ”Bio sam šokiran,,“ kaže on, ”tužan, i u stvari osetio sam veliku kolièinu besa.“

Hatut kaže da je veæina amerièkih muslimana i ranije pretpostavljala da je Osama bin Laden organizator napada. On dodaje da ga je najviše uvredilo to što je bin Laden koristio citate iz Kurana i Hadite, uèenja proroka Muhameda.

”To je pseudo-religijski govor, pošto se radi ili o pogrešnim citatima ili o njihovom stavljanju van konteksta da bi se opravdao zli plan koji nije samo moralno pogrešan, veæ i loš za imidž naše religije,“ kaže Hatut.

Imam islamskog obrazovnog centra u kalifornijskom okrugu Orindž, Husein Kazvini, ukazuje da je Osama bin Laden na traci rekao da su napadi dobri za islam. Imam Kazvini smatra to ironiènim pošto islam, prema njegovim reèima, ne dozvoljava ubijanje nevinih ljudi.

”U globalu, muslimani oseæaju bol zbog septembarskih napada u kojima su poginuli i muslimani,“ kaže imam Kazvini. ”Osim toga, Osama bin Laden predstavlja jednu teroristièku grupu, malu frakciju muslimana koji tumaèe islam na iskrivljen i devijantan naèin, zasnovan na terorizmu, brutalnosti i nasilju. Islam je po našem verovanju, religija mira i pravde.“

Ta poruka, prema mišljenju muslimanskih lidera koji su prisustvovali sastanku u Los Andjelesu, nije efikasno promovisana. Oni smatraju da delimiènu krivicu za to snose vodeæi muslimanski lideri. Edina Lekoviæ, urednik magazina Minare, nazvala je nedavne dogadjaje pozivom na budjenje jer su poruku Islama oteli teroristi. Posle tih napada, kaže ona, muslimani moraju da ispravljaju one koji svoju veru povezuju sa nasiljem.

”Jasno je da za milijardu i 200 miliona muslimana na svetu, islam nije pokvarena i zla religija, koja podstièe na nasilje. Ona se zalaže za mir, socijalnu pravdu, dobrotvorni rad i ovo je vreme kada muslimani moraju da javno to pokažu. Oni su tako i do sada živeli, ali sada je cilj da se njihove akcije pokažu kako široj javnosti tako i u saradnji sa drugim religijskim grupama,“ rekla je Edina Lekoviæ.

Još jedan od uèesnika sastanka, Salam al Marajati iz muslimanskog Sveta za javne poslove, kaže da je i sam islam žrtva teroristièkih napada, pošto neki od mladih muslimana poèinju da sumnjaju u svoju veru i dovode je u vezu sa nasiljem. Muslimanski savetnik Maer Hatut kaže da su mnogi hrišæani æutali kada je Hitler zavodio strahovladu u Evropi, ali da je sada vreme da muslimani podignu glas u odbranu svoje religije. On dodaje da islam nema Papu koji bi ekskomunicirao bin Ladena, ali zato, prema njegovim reèima, muslimani mogu da jasno i glasno izraze suprotstavljanje bin Ladenovim idejama.

XS
SM
MD
LG