Linkovi

Struènjaci FBI-ja svedoèili o al-Kaidi - 2001-12-19


Džej Karuzo, vršilac dužnosti pomoænika direktora FBI-ja u Odeljenju za suzbijanje terorizma, oklevao je da pred èlanovima senatskog Pododbora za spoljne odnose proceni vojnu kampanju u Avganistanu, koju predvode Sjedinjene Države:

”Prerano je reæi, sa stanovišta bezbednosti, kako æe tekuæa vojna kampanja u Avganistanu uticati na al-Kaidu i njenu sposobnost za buduæe operacije.“

Karuzo je rekao da su odluènost i budnost kljuèni za uspeh te misije:

”Jedna je stvar poremetiti organizaciju kakva je al-Kaida, a druga razbiti je i uništiti. Ovo zaista mora da ostane medjunarodna akcija. Sve agencije u okviru amerièke vlade moraju ostati budne i moraju nastaviti da saradjuju kako bi uništile ovu opasnost po èitavo èoveèanstvo, znanu kao al-Kaida.“

Džej Karuzo je izneo gledište da su logori za obuku i utoèišta al-Kaide uništeni u kampanji bombardovanja, ali da bi æelije te organizacije, rasute po svetu, mogle i dalje da predstavljaju opasnost za Sjedinjene Države. Drugi funkcioner Odeljenja za suzbijanje medjunarodnog terorizma, Tomas Vilšir, dodao je da Sjedinjene Države ne bi smele to da izgube iz vida dok pokušavaju da pronadju vodju al-Kaide, Osamu bin Ladena:

”Sposobnosti i domašaj te organizacije dostigli su kritiènu masu. Dugo su se pripremali za to pa je stoga, po mom mišljenju, kampanja protiv njihovih utoèišta u Avganistanu isto toliko znaèajna, ako ne i znaèajnija, od potrage za bin Ladenom i dvojicom njegovih najviših saradnika.“

Amerièki vojni funkcioneri priznaju da postoji moguænost da su neki od pripadnika al-Kaide prešli u Pakistan. Ta zemlja je pojaèala trupe na svojoj granici u nastojanju da zaustavi èlanove te teroristièke organizacije koji su u bekstvu.

XS
SM
MD
LG