Linkovi

Dogovor o federaciji do kraja februara - 2001-12-17


Predstavnici vlasti Srbije, Crne Gore i Jugoslavije dogovorili su se uz pomoæ dobrih usluga visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Havijera Solane da ekspertski timovi razmotre dve postojeæe platforme o ureðenju odnosa Srbije i Crne Gore i pokušaju da izrade zajednièki predlog do kraja februara iduæe godine. Iz kabineta jugoslovenskog predsednika saopšteno je da bi taj predlog sadržao oblasti zajednièkih funkcija i institucionalne mehanizme njihovog sprovoðenja i da bi ekspertski timovi tebalo da poènu da rade do kraja ovog meseca.

Crnogorski predsednik Milo Ðukanoviæ potvrdio je da su i platforma Savezne vlade i stav crnogorske vlade ravnopravno tretirani u današnjim razgovorima. Ðukanoviæ je kao moguæe teme razgovora eksperata spomenuo rešavanje pitanja graniènog režima, državljanstva, imovinska pitanja, socijalnih, kulturnih, graðanskih i politièkih prava državljana Srbije i Crne Gore, spoljne politike i bezbednosti: ”Dakle, da razgovaramo o suštini koja æe tražiti odgovore na ta pitanja bez obzira kakva bila buduænost naših odnosa,“ rekao je Ðukanoviæ.

Srpski premijer Zoran Ðinðiæ rekao je posle sastanka da æe eksperti testirati predloge iz Crne Gore i Srbije na nizu konkretnih pitanja, uz prisustvo struènjaka iz Evropske unije. ”Testiraæemo model reformisane federacije i model dve nezavisne države na konkretnim pitanjima kao što su bezbednost, ekonomija, trgovina, spoljni poslovi... i da odgovorimo da li ta pitanja bolje rešava reformisana federacija ili dve odvojene države,“ rekao je Ðinðiæ.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Havijer Solana ocenio je da nema dileme da je napredak postignut, a na beogradskom aerodromu, pre odlaska za Brisel, ponovio je da Evropska unija podržava oèuvanje reformisane federacije, a ne njen raspad. Ideja da raspad federacije znaèi brži put u Evropu – pogrešna je ideja, rekao je Solana.

Inaèe, održavanje politièke i socijalne stabilnosti biæe prioriteti vlasti u narednoj godini, istakli su visoki funkcioneri Srbije i Jugoslavije na meðunarodnoj konferenciji "Tranzicija - od izazova do moguænosti". Na otvaranju konferencije, srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je da æe naredne godine Vlada Srbije definisati socijalni program i da æe biti sprovedena reforma državne uprave i rekonstrukcija javnih preduzeæa, a kao jedan od najvažnijih zadataka vlade naveo je stvaranje mehanizama za suzbijanje korupcije.

Potpredsednik Savezna vlade Miroljub Labus istakao je da naredne godine dolazi najteži period tranzicije u Jugoslaviji. Troškovi tranzicije gotovo u celini pašæe na republièki budžet Srbije, oni su ogromni, ali mi æemo i za to imati rešenje, rekao je Labus.

Jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ rekao je da æe sve aktivnosti spoljne politike omoguæiti uspešan nastavak tranzicije. Naš cilj je da u drugoj polovini iduæe godine zapoènu razgovori o zakljuèenju sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom, realno je da ostvarimo èlanstvo u Savetu Evrope i Partnerstvu za mir, rekao je Svilanoviæ.

XS
SM
MD
LG