Linkovi

Britanija æe verovatno uputiti mirovne snage u Avganistan - 2001-12-17


Premijer Bler je rekao da planovi za upuæivanje mirovnih snaga u Avganistan još nisu finalizovani, ali da je Britanija spremna da predvodi tu misiju.

”Britanija je, u naèelu, spremna da predvodi te snage. One æe se verovatno sastaojati od jedinica iz raznih zemalja. Britanski kontingent æe verovatno brojati do hiljadu petsto vojnika, mada naglašavam da odluka o tome još nije doneta.“

Lider opozicione Konzervativne stranke, Ian Dankan Smit, izjavio je da ima velike rezerve u pogledu upuæivanja britanskih snaga u Avganistan. On je posebno ukazao da strahuje da bi ostaci poraženih talibanskih snaga mogli da napadnu britanske vojnike u znak odmazde.

Premijer Bler je naveo da æe britanske trupe imati logistièku i vazdušnu podršku SAD, dok uslovi pod kojima bi one mogle da upotrebe silu još uvek treba da budu usaglašeni.

”Razlog zbog kojeg razmatramo moguænost ove operacije je što smo u tom smislu dobili zahtev ne samo od Ujedinjenih nacija veæ i od Sjedinjenih Država. Svakako, moramo pažljivo da razmotrimo uslove pod kojima æe naše trupe biti razmeštene. To je upravo ono što sada preduzimamo.“

Britanski premijer je dodao da bi prethodnice britanskih snaga mogle da stignu u Kabul do petka, a da bi britanske snage mogle da se zadrže u Avganistanu nekoliko meseci.

XS
SM
MD
LG