Linkovi

Pripreme za sudjenje teroristima - 2001-12-17


Musaui je u amerièkom zatvoru još od sredine avgusta zbog kršenja imigracionih zakona. Promene u njegovom sluèaju donela je duga optužnica podignuta ove nedelje koja povezuje njegove akcije sa 19 otimaèa aviona koji su se obrušili na Svetski trgovinski centar i Pentagon 11. septembra. To je prvi saopštio sekretar za pravosudje Džon Eškroft:

”Danas podignuta optužnica je hronika zla, brižljivo dokumentovana, sa hronološki odredjenim detaljima teroristièke zavere koja je dobila na zamahu nedelju dana pre 11. septembra. Zakarias Musaui je naveden kao aktivni uèesnik ove zavere uz 19 terorista koji su je sproveli u delo,“ rekao je Džon Eškroft.

Postupak æe se voditi u federalnom sudu u Virdžiniji, nedaleko od Vašingtona. Pravni analitièari kažu da je jedini razlog zašto je vlada odluèila da podnese optužnicu u ovom sudu a ne u Njujorku, zato što su porote u severnoj Virdžiniji sklonije proglašavanju smrtne kazne u sluèaju visokog profila kao što je ovaj. Erik Holder je bivši zamenik amerièkog sekretara za pravosudje i bivši federalni tužilac. On je izjavio za CBS da tužioci možda prete traženjem smrtne kazne u Musauijevom sluèaju u nadi da bi od njega dobili informacije o zaveri koja stoji iza teroristièkih napada.

”Mislim da protiv njega postoje dokazi dovoljni za osudu. S druge strane, smatram da je to takodje pokušaj da se od njega dobiju informacije. Smrtna kazna mu visi iznad glave i ta èinjenica æe možda podstaæi i ostale umešane da saradjuju sa vladom, tako da bi dokazi protiv Musauija i ostalih mogli biti i uverljiviji,“ rekao je Erik Holder.

Ali vodeæi zvaniènici u istrazi kažu da Musaui do sada nije ponudio gotovo nikakve informacije. Kad god da poène, postupak protiv Musauija æe sigurno privuæi veliku medijsku pažnju, i neki od analitièara strahuju da bi u sudnici mogla da nastupi cirkuska atmosfera. Jedan od prvih koraka biæe biranje porotnika koji æe presudjivati Musauiju. Bivši tužilac Erik Holder kaže to može da oduzme dosta vremena.

”Pa biæe teško odabrati porotu. Naravno da æe biti teško naæi 12 ljudi koji æe bazirati svoju odluku samo na dokazima i svedoèenjima koje èuju u sudnici. Smatram da æe najverovatnije biti potrebno ispitivanje više hiljada ljudi da bi se došlo do 12 odabranih. Mislim da æe na kraju to biti fer sudjenje.“

Neki èlanovi Kongresa pitaju se zašto Bušova administracija nije tražila da Masuiju sudi vojni sud. Senator Džozef Liberman, demokrata koji je podržava rat protiv terorista, kaže da administracija preuzima ogroman rizik ne sudeæi mu na vojnom sudu, na kojem pravila postupka idu na ruku tužioca.

XS
SM
MD
LG