Linkovi

AOL-Tajm Vorner se prilagodjava promenama - 2001-12-12


Šef AOL-Tajm Vornera kaže da kroz biznis zabave provejava nov oseæaj patriotizma i da on podržava tekuæe diskusije izmedju funkcionera Bele kuæe i holivudskih magnata. Ti razgovori su zapoèeli kada je Holivud ponudio svoj doprinos borbi protiv terorizma.

”Naravno, niko ne kaže da bi materijal trebalo da padne pod uticaj vlade ili sadašnjih okolnosti. Ali društvena obaveza filmsko-televizijske industrije je, èini mi se, podignuta na viši nivo. To se tièe svega onoga što možemo da uèinimo za društvo, jednostavno da budemo korisni.“

Koncern AOL-Tajm Vorner je multimedijski gigant èiji sastavni delovi su filmska studija Vorner Braders, muzièka kuæa Vorner, internet provajder Amerika Onlajn, njus-magazin Tajm i kablovske televizijske mreže CNN i HBO. Glavni izvršni direktor koncerna Džerald Levin je prošle nedelje izazvao šok kada je najavio da æe se u maju penzionisati. U jeku izveštaja da je sukob u vrhu koncerna ubrzao njegov odlazak, Levin kaže da je jednostavno rešio da više vremena provodi sa svojom porodicom. On je dodao da su dogadjaji od 11. septembra doprineli toj odluci iako priznaje da mnogi nisu sasvim ubedjeni u njegovo objašnjenje:

”Verovatno niko ne prihvata objašnjenje mog postupka od prošle nedelje i zato æe se stalno javljati pitanja o tome šta je stvarno po sredi. Ali oni koji me poznaju trebalo bi da znaju da kod mene važi pravilo: kako kažem tako i jeste.“

Pre dve godine, Levin je bio taj koji je organizovao spajanje kompanija Tajm Vorner i Amerika Onlajn. Nova kompanija je zabeležila neke krupne uspehe, kao što je film ”Hari Poter i kamen mudrosti.“ Istovremeno, došlo je do pada broja pretplatnika za internet i smanjenja narudžbi za reklame, koje je zahvatilo èitavu industriju privredne propagande.

Direktor Levin ne oèekuje da æe u toj oblasti uskoro doæi do poboljšanja. Medjutim, on kaže da je koncern u veoma dobroj poziciji da plasira reklame na razlièitim platformama, a da se, u sluèaju interneta, one mogu prilagodjavati prema individualnim korisnicima. Na primer, dela nekog pevaèa koji ima ugovor sa muzièkom kuæom Vorner mogu da se reklamiraju na televizijskim kanalima kuæe Vorner, a i preko Amerika Onlajn, na internetu, što znatno proširuje potražnju za proizvodima kompanije. Džerald Levin kaže da AOL-Tajm Vorner reaguje, kako na smanjenu potražnju na tržištu tako i na druge promene izazvane teroristièkim napadima. Na primer, više pažnje se poklanja bezbednosti, pa je koncern ove nedelje imenovao novog šefa za bezbednost, penzionisanog zamenika direktora amerièke Tajne službe.

XS
SM
MD
LG