Linkovi

Grafièko oblikovanje sajtova na internetu - 2001-12-11


U seoskim zajednicama nekada je postojala tradicija mobe, kada bi se èitavo selo skupilo da pomogne u izgradnji na primer neèije štale. Institut umetnosti, u Atlanti, uveo je mobu na internetu, u okviru koje studenti i dobrovoljci iz nastavnog osoblja zajednièki rade na grafièkim rešenjima za sajtove lokalnih neprofitnih organizacija. Za studente umetnosti, kao što je Džared Inglend, ovakve mobe pružaju priliku da usavrše svoje veštine:

”U poèetku sam bio samo jedan od èlanova tima, ali u drugom projektu sam bio vodja tima. To vas stavlja u ulogu menadžera projekta. sastajete se sa klijentom, saslušate šta bi želeo da radi sa svojim sajtom.. ukratko to vas baca u pravu, životnu situaciju.“

Hava Majnor, direktorka programa ”Poduèavanje ka uspehu,“ jedne neprofitne organizacije koja radi sa roditeljima i decom iz siromašnih gradskih porodica, kaže da joj je internet-moba donela nešto što inaèe ne bi mogla da plati:

”Studenti su mi pokazali kao se to radi i donekle me uveli u ovu novu tehnologiju. Osim toga stavili su nas na internet, što je pružilo priliku drugima da saznaju o nama i da èitaju o onome što mi radimo.“

Met Rej je jedan od dobrovoljaca u organizaciji zvanoj ”Lekovite ruke za Haiti,“ koja obezbedjuje lekove i medicinsku negu za hendikepirane doseljenike sa Haitija. On kaže da je za neprofitne organizacije prezentacija na internetu veoma važno sredstvo za prikupljanje dobrovoljnih priloga:

”Internet sajt je nešto kao poslovna posetnica. Možete da odete na taj sajt i nadjete sve vrste informacija o biznisu. Što je još važnije za neprofitne organizacije, preko sajta možete da pošaljete dobrovoljni prilog. Mi imamo linkove na našem sajtu preko kojih možete da nam uputite donaciju.“

Rezultati ove akcije, kaže Džared Inglend, veoma su prkatièni za grafièke dizajnere:

”Moba na internetu pruža iskustvo koje ne možete da dobijete ako samo sedite u uèionici ispred kompjutera.“

U mobama koje su obavili timovi iz Instituta umetnosti u Atlanti ove godine je dizajnirano deset internet sajtova za lokalne neprofitne organizacije. A grafièki dizajneri, kao što je Džared Inglend, dobili su dobru praktiènu osnovu za svoju buduæu karijeru.

XS
SM
MD
LG