Linkovi

Poseta francuskog predsednika Beogradu - 2001-12-07


Širak je posle razgovora sa jugoslovenskim predsednikom Vojislavom Koštunicom rekao je da æe sporazum o asocijaciji i stabilizaciji izmeðu Jugoslavije i Evropske unije uskoro biti potpisan i da æe to biti prvi korak naše zemlje ka Evropskoj uniji. Veæ su održana dva sastanka jugoslovenskih i predstavnika Evropske unije koji suocenjeni kao veoma pozitivni, ali za uèlanjenje Jugoslavije biæe potrebno dve, tri ili èetiri godine pregovora koji æe omoguæiti jedinstvo evropske porodice, rekao je francuski predsednik. Poštovanje granica i prava manjina su principi jugoslovenske politike koji su neophodni za povratak u evropsku porodicu, rekao je Širak.

Govoreæi o saradnji Jugoslavije sa Haškim sudom, Žak Širak je primetio da se ona znatno poboljšala i istakao da svi koji su poèinili zloèine moraju da odgovaraju pred Haškim tribunalom bez obzira na nacionalnost i poreklo.

Kao glavne teme razgovora jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica naveo je odnose u federaciji, situaciju na Kosovu posle izbora, sporazum s Pariskim klubom i bilateralne odnose. Koštunica je tokom razgovora izrazio spremnost na saradnju sa Hagom i ponovio da je to jedna od naših meðunarodnih obaveza i jedna od karika u saradnji sa meðunarodnom zajednicom. Ali, zalažemo se za da ta saradnja bude pravno utemeljena i mislim da su stvoreni uslovi da do toga doðe donošenjem jednog valjanog zakona o saradnji sa tim sudom, rekao je Koštunica.

U ambasadi Republike Francuske predsednik Širak sastao se u odvojenim susretima sa predsednikom Crne Gore Milom Ðukanoviæem i srpskim premijerom Zoranom Ðinðiæem. Posle razgovora Ðinðiæ je novinarima izjavio da je dobijena potpuna podrška za reforme i mnogo pohvala na raèun onoga što radimo na ekonomskom planu. ”Zamolili smo predsednika Širaka da ohrabri francuske investitore da ulažu u Srbiju i on je obeæao i dobili smo obeæanje da æe Francuska podržati naš zahtev da 2004. godine dobijemo status kandidata za Evropsku uniju,“ rekao je Ðinðiæ.

Crnogorski predsednik Milo Ðukanoviæ rekao je da je francuskom predsedniku objasnio razloge zbog kojih æe Crna Gora predložiti Srbiji da se njihovi buduæi odnosi urede na osnovama obostrane nezavisnosti, ali i da Crna Gora pristaje na nastavak dijaloga o buduænosti zajednièke države bez uslovljavanja. ”Ali, ako se oko toga ne možemo složiti, onda moramo na neki naèin izaæi iz pat pozicije, a taj izlazak vodi nas preko referenduma kao jedinog ustavnog sredstva da vidimo šta to hoæe graðani Crne Gore i da na to pitanje stavimo taèku a da nezavisno od tog ishoda nastavimo da gradimo odnose izmeðu Srbije i Crne Gore onako kako to dolikuje,“ rekao je Ðukanoviæ.

XS
SM
MD
LG