Linkovi

Tenzije u DOS-u postepeno popuštaju - 2001-12-07


Demokratska stranka Srbije, èiji je Maršiæanin potpredsednik, održala je veèeras proširenu sednicu Predsedništva i nagovestila da æe javnost o donetim odlukama biti obaveštena sutra. Upitan na konferenciji za novinare da prokomentariše sukobe unutar DOS–a predsednik Jugoslavije i lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izrazio je uverenje da æe narod, kao poslednji sudija u svim politièkim sporenjima, umeti valjano da oceni nastalu krizu i da æe to pitanje biti rešeno na naèin koji neæe dovesti u pitanje stabilnost u državi i regionu.

Demokratska stranka neæe insistirati na oduzimanju mandata poslanicima Demokratske stranke Srbije u republièkoj skupštini i nikada neæe proizvoditi krizu u zemlji, izjavila je potpredsednica Demokratske stranke Gordana Èomiæ.

Komentarišuæi krizu unutar DOS-a, potpredsednik republièke vlade Nebojša Èoviæ je rekao da je sve jasno i da su to nepotrebne ali smišljene krize kako bi se urušila Vlada Srbije. O najavama eventualnog oduzimanja poslanièkih mandata poslanicima Demokratske stranke Srbije, Èoviæ je rekao da nije za oduzimanje mandata i da je više za to da probamo da napravimo dogovor. Meðutim, ne iskljuèujem ni jednu moguænost, rekao je Èoviæ. Potpredsednik savezne vlade Miroljub Labus smatra da kriza u DOS–u ozbiljno ugrožava napore da se graðanima u roku od tri godine ponudi bogatija buduænost. ”Oni koji imaju najviše uticaja u DOS–u moraju da se dogovore koji je to novi mandat te koalicije i koji reformski zakoni treba da se usvoje i da se svi obavežu na podršku tim zakonima. Postoji prostor za dogovor, prepreka je veliko nepoverenje i moramo da gledamo kako da ga otklonimo da bi DOS funkcionisao minimum još godinu dana, jer zemlja mora da iskoristi priliku koja joj je ovog momenta pružena,“ rekao je Labus.

XS
SM
MD
LG